Linnapea Enno Fels

E-post: enno.fels[@]keila.ee
 
Tegevusvaldkonnad
 • üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine
 • linna esindamine, suhted avalikkusega
 • välisprojektid, välisrahastus, välissuhted
 • sisekontroll
 • perekonnaseisutoimingud
 • kriisi preventsioon ja kommunikatsioon
 • riigihanked
 • linna eelarve
 • laenupoliitika
 • investeeringute finantseerimine 
 • kohalikud maksud
 • raamatupidamise korraldamine

Abilinnapea Inge Angerjas
 
E-post: inge.angerjas[@]keila.ee
Tegevusvaldkonnad
 • linna territooriumi ruumilise planeerimise korraldamine, muinsuskaitse
 • keskkond, heakord, jäätmemajandus
 • ehituse ja maaga seotud toimingud
 • veevarustus ja kanalisatsioon
 • energiamajandus ja kommunikatsiooniplaanid, transport ja liikluskorraldus

 

Margus Välja

Tegevusvaldkonnad:

 • linnavara haldamine ja arendus, elamu- ja kommunaalmajandus
 • korrakaitse küsimuste koordineerimine
 • avalik kord ja turvalisus 
 • tarbijakaitse

 

 

Elmet Puhm

Tegevusvaldkonnad:

 • noorsootöö
 • lastekaitse
 • kommunikatsioon
 • kaasamise ja koostöö arendamine
 • kodanikuühendused
 • suhted usuorganisatsioonide ja kirikutega
 • mitte-eestlaste integratsioon

 

 

Merle Liivand

E-post: merle.liivand[@]kulka.ee

Tegevusvaldkonnad

 • haridus
 • sotsiaaltöö
 • tervishoid
 • teadus
 • narkomaania ennetus

 


Maret Lepiksaar

 

Tegevusvaldkonnad:

 • linna arengu funktsionaalne ja majanduslik planeerimine
 • linna arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine
 • turismimajanduse arengu linnapoolne koordineerimine, linna turismialase teabe kogumine ja levitamine
 • ettevõtluse arendamine
 • kultuur ja huvitegevus
 • sotsioloogiliste uuringute teostamine, tellimise korraldamine ja analüüs

 

Linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikme asendamisel lähtutakse linnavalitsuse liikmete asendamise skeemist.Linnapea äraolekul asendab teda abilinnapea , kui linnapea käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

Abilinnapeade ja linnavalitsuse liikme asendamine toimub linnapea käskkirjaga määratud korras.

Linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikme asendamisel lähtutakse järgmisest linnavalitsuse liikmete asendamise skeemist: