Linnapea Enno Fels

E-post: enno.fels@keila.ee
 
Tegevusvaldkonnad
 

üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine;

linna esindamine, suhted avalikkusega;

välisprojektid, välisrahastus, välissuhted;

           sisekontroll.

 
 

Timo Suslov

E-post: timo.suslov@keila.ee
 

Tegevusvaldkonnad
 

linna planeerimine, keskkond, ehitus;

                      elamu- ja kommunaalmajandus;

linnavara haldamine;

korrakaitse küsimuste koordineerimine.


 

 

 

Elmet Puhm

E-post: elmetp@gmail.com

Tegevusvaldkonnad

sotsiaaltöö;

lastekaitse;

avalik kord ja turvalisus;

kriisi preventsioon ja –kommunikatsioon;

mitte-eestlaste integratsioon.

 

 

Anneli Pärlin

E-post: anneli@hiirekese.ee

Tegevusvaldkonnad

                     kultuur ja haridus;

                     noorsootöö;

                     tervishoid;

                     turism.

 

 

Inge Angerjas

E-post: inge.angerjas@keila.ee

Tegevusvaldkonnad

                      keskkond;

heakord;

           kodanikeühendused.

 

 

Avo Reiska

e-post: avo.reiska@keila.ee

Tegevusvaldkonnad:

                    eelarve;

                    tarbijakaitse;

                    ettevõtlus.

 

Linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikme asendamisel lähtutakse linnavalitsuse liikmete asendamise skeemist.Linnapea äraolekul asendab teda abilinnapea Timo Suslov, kui linnapea käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

Abilinnapeade ja linnavalitsuse liikme asendamine toimub linnapea käskkirjaga määratud korras.

Linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikme asendamisel lähtutakse järgmisest linnavalitsuse liikmete asendamise skeemist:

 

Asendatav linnavalitsuse                                        asendaja           

liige

Enno Fels                                                                     Timo Suslov             

Timo Suslov                                                                 Enno Fels                    

Elmet Puhm                                                                 Enno Fels                  

Avo Reiska                                                                   Enno Fels                  

Inge Angerjas                                                              Timo Suslov               

Anneli Pärlin                                                                 Timo Suslov