Linnapea Enno Fels

E-post: enno.fels[@]keila.ee
 
Tegevusvaldkonnad
 

üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine;

linna esindamine, suhted avalikkusega;

välisprojektid, välisrahastus, välissuhted;

           sisekontroll.

 
 

Timo Suslov

E-post: timo.suslov[@]keila.ee
 

Tegevusvaldkonnad
 

linna planeerimine, keskkond, ehitus;

                      elamu- ja kommunaalmajandus;

linnavara haldamine;

korrakaitse küsimuste koordineerimine.


 

 

 

Keiu Valge

E-post: keiu[@]4d.ee

Tegevusvaldkonnad:

 

 

Merle Liivand

E-post: merle.liivand[@]kulka.ee

Tegevusvaldkonnad

                     kultuur ja haridus;

                     noorsootöö;

                     tervishoid;

                     turism.

 

 

Inge Angerjas

E-post: inge.angerjas[@]keila.ee

Tegevusvaldkonnad

                      keskkond;

heakord;

           kodanikeühendused.

 

 

Avo Reiska

e-post: avo.reiska[@]keila.ee

Tegevusvaldkonnad:

                    eelarve;

                    tarbijakaitse;

                    ettevõtlus.

 

Linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikme asendamisel lähtutakse linnavalitsuse liikmete asendamise skeemist.Linnapea äraolekul asendab teda abilinnapea Timo Suslov, kui linnapea käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

Abilinnapeade ja linnavalitsuse liikme asendamine toimub linnapea käskkirjaga määratud korras.

Linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikme asendamisel lähtutakse järgmisest linnavalitsuse liikmete asendamise skeemist:

 

Asendatav linnavalitsuse                                        asendaja           

liige

Enno Fels                                                                     Timo Suslov             

Timo Suslov                                                                 Enno Fels                    

                                                                                     Enno Fels                  

Avo Reiska                                                                   Enno Fels                  

Inge Angerjas                                                              Timo Suslov               

Merle Liivand                                                                 Timo Suslov