Projekt „Niitmistööd Keila mõisa pargis vastavalt hoolduskavale aastatel 2016-2017"

Projekti käigus teostatkse pargis niitmistööd vastavalt Keila mõisa pargi hoolduskavale. Töid teostatakse kahe aasta jooksul looduskaitsealuse pargi avatud- ja poolavatud aladel ning jõe kaldaaladel. Keila mõisa pargi hoolduskava on leitav SIIT

Projekti maksumus 27 600 EUR, sellest

KIK toetus: 24 000 EUR

Keila LV osalus: 3 600 EUR

Projektijuht: Inge Angerjas

Jõepark: