KEILA MUUSIKAKOOL VÕTAB VASTU ÕPILASI ESIMESSE KLASSI
ETTEVALMISTUSKLASSI VÕETAKSE EELKOOLIEALISI LAPSI

Sisseastumiskatsed:  1. - 4. juunini kell 15.00-18.00

Sisseastumiskatsetele saab ainult registreerimise alusel.
Registreerimiskeskkonda saab SIIT.  Registreerimise lisainfo 
tööpäeviti 10:00-18:00 telefonil 54420932.

Katsetele palume tulla täpselt registreeritud ajaks ja ainult ühe saatjaga. Kaasa tuleb võtta eeltäidetud avaldus.

Sisseastumiskatsetel on vaja:

 · laulda laul, mis lapsel kõige paremini välja tuleb

 · laulda järele klaveril ette mängitud helisid

 · laulda järele väikesi viise

 · rütmi järele plaksutada

Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2008 määruse nr 7 „Keila Muusikakooli põhimäärus" § 11 lõike 1 ja 2 alusel:

§ 11. Kooli teeninduspiirkond

(1) Kooli teeninduspiirkond on Keila linn - kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linnas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

(2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi vastu vastava omavalitsuse või muu finantseerija garantiikirja alusel. Garantiikiri on omakorda aluseks vastava kohaliku omavalitsusüksusega huvikooli õpilaskoha maksumuse katmiseks lepingu sõlmimisel.

Kaasa peab võtma lapse- ning lapsevanema isikukoodiga dokumendid. Lapsed, kelle elukoht ei ole Keila linn, peavad esitama omavalitsuse garantiikirja 11. juuniks 2021.a. Garantiikiri on vajalik ka väljaspool Keila linna elavatel eelkooliealistel lastel.

ÕPETATAVAD ERIALAD:

KLAVER (kuni 8 a.)   LÖÖKPILLID
KANNEL      AKORDION
VIIUL (kuni 8 a.)    KLARNET
SAKSOFON  OREL
TROMPET FLÖÖT
KITARR METSASARV
TŚELLO TUUBA
TROMBOON PÄRIMUSMUUSIKA

OODATUD ON KÕIK HUVILISED!
Lisainfot saab telefonil 5165765