« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu 21. istungile

 

Keila Linnavolikogu 21. istung toimub teisipäeval, 28. mail 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
  4. Keila Kooli põhimääruse kinnitamine
  5. Keila Põhikooli põhimääruse kinnitamine
  6. Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees