Kutse Keila Linnavolikogu 27. istungile

 

Keila Linnavolikogu 27. istung toimub teisipäeval, 17. detsembril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna 2020. aasta eelarve (I lugemine)
  3. Keila linnapeale tasu määramine
  4. Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
  5. Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine
  6. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees