33.nädal 2019

 

Esmaspäev, 12.august:

PartnerAkro noored akrobaadid Keilast (6) ja Sauelt (3) osalesid 5.-11.augustini esimest korda välislaagris Bulgaarias Kamchia laagrikompleksis UEG tipptreenerite juhendamisel toimunud treeninglaagris. Seal treenisid koos Saksamaa, Kreeka, Inglismaa, Prantsusmaa, Bulgaaria, Iisreali, Austria, Portugali, Ukraina, Tsehhi ja Eesti akrobaadid, nende hulgas Noorte Olümpial esimesi kohti saavutanud tippsportlased. Kokku osales 119 akrobaati keda juhendasid 8 erinevat UEG eksperti. Eestit oli esindamas sel aastal kolmest klubist 22 akrobaati. Noored treenisid viie päeva jooksul kaks korda päevas 3 tundi, õppides uusi elemente, täiendasid oma harjutuste tehnikaid ning tantsisid koreograafiatunnis. Klubi avaldas oma tänulikust ja rõõmu väga arendava kogemuse eest kõigile, kes meid selles ürituses finantsiliselt toetasid. Väga tänati Keila linna, kes Keila noortele selle võimaldas ja oma noorte sportlaste toetuse määras.

Keskparki pandi eile üles esimesed uue laternad.

Keila linnavalitsuse saal on saanud uue ilme, lõppes remont, mille käigus vahetati välja ka vanad, 90-ndate algusest pärit päris kulunud ja ositi lagunenud toolid. Nüüd on saalis 70 kohta.

 

Teisipäev, 13.august:

Linnavalitsuse saalis toimus Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 avalik arutelu.

Neljapäev, 15.august:

Keila Linnavalitsuse 87.istung 15.augustil 2019.

Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Keila Sotsiaalkeskuse arengukava aastateks 2019 – 2023.  Eelnõu avaldatakse Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Keila Sotsiaalkeskuse kodulehel 15.08.2019-8.09.2019. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 4.09.2019 e-posti aadressil info@keilasots.ee. Arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 10. septembril kell 17.00 Keila Sotsiaalkeskuses ( II korrus).

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusoleku andmisest eraüldhariduskoolile Waldorfkool Läte tegevuskulutoetuse eraldamiseks. Kool osutab haridusteenust ka väljaspool Keila linna haldusterritooriumil elavatele lastele, olles piirkonnas oluliseks alternatiivhariduse pakkujaks põhihariduse omandamisel. Koolis toimub õppe- ja kasvatustegevus waldorfpedagoogika põhimõtteid järgides ning kool mitmekesistab oma tegevusega hariduse omandamise võimalusi ja tagab hariduse kättesaadavuse erinevate soovide ja vajadustega perede lastele. Waldorfkool Läte on hästitoimiva ning teistlaadse õppekorraldusega omanäolise koolina Keila linna haridusvõrgustiku osa ja rikastab kohalikku hariduselu. Kooli pidaja on mittetulundusühing Haridus- ja Kultuuriselts Läte.

Volikogusse saadeti II lugemisele Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord, mis hakkab reguleerima Keila linnas vabaühenduste toetustaotluste läbivaatamist ning toetuse määramist, maksmist, kasutamist ning sellega seotud aruandlust.

Linnavalitsus suurendas kooli taotlusel ja hoolekogu nõusolekul Keila Ühisgümnaasiumi (alates 1.septembrist Keila Põhikooli) 5A klassi täitumuse ülemist piirnormi 2019/2020 õppeaastal 27 õpilaseni.

Linnavalitsus väljastas ESPAK AS-le reklaami paigaldusloa Põhjakaare tn 3 kinnistule. Reklaam on nähtav Paldiski maanteelt ja Põhjakaare tänavalt. Reklaam annab informatsiooni Keilas, ESPAK AS kaupluses müüdavate kaubamärkide kohta. Reklaami võib eksponeerida 28.08.2019–31.12.2020. a. 

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Tamme tänav 4a kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus väljastas Jaama 10 rajatud lasteaiahoonele. Lasteaed  on 2/3 osas kahekorruseline, 1/3 osas kolmekorruseline  hoone, mille kahel alumisel korrusel asuvad rühmaruumid , köök, söögisaal ja muud vajalikud abiruumid, kolmas korrus on tehniline korrus ventilatsiooniseadmete jaoks. Betoonplokkidest välisseinad on viimistletud kombineeritult valge krohvi ja tumeda keraamilise katusekiviga. Fassaadi ilmestavad värvilised perforeeritud alumiiniumist päikesekaitsed. Hoonel on 10-kraadise   kaldega katus, mis on kaetud tumehalli valtsplekiga. Hoones on  üldpinnaga ca 2840 m².  Ehitusprojekti koostas OÜ Esplan. Ehitaja oli Haart Ehitus OÜ, omanikujärelevalvet tegi Inseneribüroo Telora OÜ. Lasteaia Miki uue hoone pidulik avamine on planeeritud 22.augustiks.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ja lähteseisukohtade kinnitamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamisest. Algatatava detailplaneeringu eesmärk on kavandada mahajäetud ja räämas endisele tööstusalale uus kompaktne elamute piirkond ning määrata uutele elamutele ehitusõiguse ulatus ning hoonestusala ja -tingimused, liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning varustuse põhimõtted. Detailplaneeringu eesmärk näeb ette Keila linna üldplaneeringu muutmist maa juhtfunktsiooni osas. Seal paiknenud tööstushooned on lammutatud.

Linnavalitsus küsib linnavolikogult ERF projekti nr 2014-2020.2.05.18-0058 "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas" omafinantseeringu suurendamiseks täiendavalt 80 000 (kaheksakümne tuhande) euro ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest perioodil 2019. aasta kuni 2020. aasta. Rahastuse saanud projekti kogumaksumus on 392 500 eurot, millest toetusena on eraldatud 333 600 eurot. Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse maja, mille suurus on 250 – 300 m2. Hoone kahes tiivas (või kahel korrusel) asuvad 10-le kliendile mõeldud kaks grupikodu, kus kummaski elab 5 klienti. Keila Linnavalitsus viis läbi ehitushanke, mis tuli tunnistada nurjunuks, kuna mõlemad esitatud pakkumused ületasid hanke eeldatavat maksumust. Keila Linnavalitsus viis 10.05.2019 kuni 10.06.2019 läbi teistkordselt ehitushanke, mille käigus esitati ainult 1 pakkumus maksumusega 469 977,60 eurot (sh käibemaks). Seega suureneb projekti kogumaksumus ning Keila linnal on vaja suurendada enda poolt tasutavat osa ligikaudu 80 000 euro võrra, et oleks võimalik sõlmida hankeleping ühispakkumuse esitanud AS-ga EVIKO ja EVIKO Ehitus OÜ-ga.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmise eelnõu.

Linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku määrata audiitoriks Keila linna 2019-2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Grant Thornton Baltic OÜ.

Harju Maakonnaraamatukogus avati riiulinäitus Balti Kett 30.

 

Reede, 16.august:

Keila Lehes: esilehel kahest aastast usinast näputööst - kuidas Lahepere Kultuuriseltsi naised endale rahvariideid tegid. Uudistes Keskpargi uutest valgustitest, ultrajooksust, parimast Erasmuse projektist, KOP ja vabaühenduste taotlusvoorust, jalgpalliklubi perepäevast, meie noortest viiuldajatest Valgevenes ja Itaalias. Pikemalt Sõnarockist - Arvamusfestivalist. Keila Leht kutsub 20.augustil tähistama Vaba Päeva! Tegija on Janika Loos.

Kell 21.00 anti Keila terviseradadel start uudsele jooksuvõistlusele, mil nimeks Heavy Metal Ultra. Tegemist on võistlusformaadiga, mille nimeks otsetõlkes Tagahoovi Ultra (Backyard Ultra).  Sellist tüüp võistlusel tuleb ühe tunni jooksul läbida ca 6700 meetri pikkune jooksuring, mis loomulikult ei ole väga suur väljakutse.  Ent sama ring tuleb läbida ka võistluse teisel, kolmandal, neljandal tunnil kuni rajale on jäänud vaid üks jooksja.  Sellised võistlused võivad venida ajaliselt üsna pikaks, mistõttu Heavy Metal Ultragi startis reede õhtul, mis jättis jooksmiseks terve nädalavahetuse. Osalejaks registreeris end 75 jooksjat, kellest startis 71. Nende hulgas mitmed Läti ja Soome võistlejaid.  Väljakutse võttis vastu ka Briti sõjaväe väekontingent Eestis, kes oli rajal mitme mehega. Keilalastest olid stardis veel üldarvestuses 24.kohale tulnud Erik Pahlberg, esimesena jooksu lõpetanud Pille Kalda ja üldarvestuse 26. Kohale tulnud Kaimar Kerno. Vaata pilte.

Keila Jalgpalliklubi vs Nõmme United lõppes tulemusega 0:6.

 

Laupäev, 17.august:

Heavy Metal Ultra rajal oli kell 11 rajale startinud 15 jooksjat. Vaata pilte kella 9.00-st.

Sada kilomeetrit on kirja saanud 14 jooksjat, Liina nende hulgas. Rajal on ka Keila Kooli vilistlane Erik Aibast ning Oliver Kalvi,(nr 62), kes alles hiljuti oli samuti keilakas.

Niitvälja jahilasketiirus oli Keila Jahiseltsi korraldatav Harju jahiseltside kokkutulek. Vaata pilte.

Keila JK II võitis täna võõrsil Haapsalu satsi 6:2. Liigatabelis hoitakse sellega teist kohta.

 

Pühapäev, 18.august:

Varahommikul finišeeris ultrajooksu Heavy Metal Ultra võitja Hannes Veide 23 tunni ehk 213,344 kilomeetriga. Teiseks tuli Reigo Lehtla 206,677 km ja kolmandaks Keila taustaga Oliver Kalvi 30 tunni ja 201kilomeetriga. Neljas oli naiste parim Liina Kesamaa 25 tundi ja 166 km. Talle järgnesid Klarika Kuusk (160 km) ja Raili Rüütli (80 km).

Hannes Veide ja Liina Kesamaa pildid korraldajatelt.