Keila linn korraldab enampakkumise Ülesõidu 1 ja Roheline 5 kinnistute võõrandamiseks.

Ülesõidu 1, sihtotstarve on 30% ärimaa, 70% elamumaa, pindala 1658 m².

Ehitusõigus Ülesõidu 1 kinnistule on määratud Keila Linnavalitsuse 6.09.2018 korraldusega nr 296 väljastatud projekteerimistingimustega. Roheline 5 kinnistule (pindala 1698 m²) on määratud Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsusega nr 25 kehtestatud detailplaneeringuga. Enampakkumise alghind on 140 000 eurot. Osavõtutasu ja tagatisraha puuduvad.

Pakkumine esitada märgusõna "enampakkumine" kandvas digitaalselt allkirjastatud konteineris hiljemalt 2. oktoobril 2018 kell 10:00 Keila Linnavalitsusele, e-posti aadressil klv@keila.ee.