Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine


HETKESEIS

Üdplaneeringu töörühm koos planeerijatega tegeleb nii eelnõu avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud ettepankute ja seisukohtade läbitöötamise kui analüüsi tulemuste arutamisega. Täiendatakse eelnõud ning jooniseid.

« Tagasi

Keila linnaruumilise visiooni tutvustust, arutelu heast linnaruumist ja osalemine töörühmades, kus keskendutakse Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele

Kutsega kaasati Keila linna elanike, asutusi, ettevõtteid, huvitatud isikuid, korteriühistuid. Kutse avaldati Keila lehes, Keila linna veebilehel ja Facebooki lehel.

Lisa 1 Avaliku arutelu protokoll

 

Keila Linnavalitsus kutsus teisipäeval, 10. septembril 2019, algusega kell 15 linnavalitsuse II korruse saali kõiki huvilisi kuulama Keila linnaruumilise visiooni tutvustust, arutelu heast linnaruumist ja osalema töörühmades, kus keskendutakse Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele. Töötoas arutatakse, kuidas Keila kesklinna tekiks kvaliteetne linnaruum.  Keila ruumiline  visioon on aluseks Keila linna üldplaneeringu koostamisele.

 

Töötoa ajakava:

15-16 Tutvustus ja arutelu

Kohvipaus

16.30 -18 Töötoad

18.-19.30 Töörühmade ettepanekute arutelu

 

Kas Keila keskuses soodustada elanike ja töökohtade lisandumist?

Kuhu ehitada uut hoonestust?

Kui kõrge võiks olla Keila keskuse hoonestus?

Kas keskuse hooned peaks olema tavalisest esinduslikumad? 

Kus ja kuidas keskuses elavdada väikekaubandust?

Kas keskusesse on vaja suuremaid ärisid ja toidupoodi?

Kuhu võiks planeerida kino, kuhu turuhoone?

Kas Keila kesklinn vajab inimsõbralikku linnaväljakut?

Kas Keila jõe kallas võiks olla aktiivse keskuse osa?

Kuidas parandada kesklinnas liikumist igal viisil (jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga, autoga)? 

Kas keskus vajab sõidukiiruse vähendamist, autodele sulgemist või hoopis sõiduteede laiendamist?

Kui palju vajab keskus ruumi autode parkimiseks või peatumiseks?

Kas ülepääsemine raudteest erinevates kohtades on tähtis?

Kas raudteejaamast peab pääsema mugavalt jalgsi igale poole?