Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine


HETKESEIS

Üdplaneeringu töörühm koos planeerijatega tegeleb nii eelnõu avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud ettepankute ja seisukohtade läbitöötamise kui analüüsi tulemuste arutamisega. Täiendatakse eelnõud ning jooniseid.

« Tagasi

Keila linna Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

Vastavalt planeerimisseaduse § 82 lõikele 4 teatame, et Keila linna üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus
03.08-13.09.2020. Materjalid on alates 03.08.2020 kättesaadavad Keila linna veebilehel ja Keila Linnavalitsuse I korruse infoletis (Keskväljak 11, Keila). Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimus 06.10.2020 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis (Keskväljak 11, Keila).

Lisa 1 Keila ÜP eelnõu avaliku arutelu PROTOKOLL
 

Üldplaneeringuga laekunud ettepanekud ja arvamused

Lisa 1 Tabel laekunud ettepanekud ja vastused

Lisa 2 Tabel laekunud ettepanekud ja vastused