KEILA LASTEAED VIKERKAAR TUTVUSTUS

Keila Lasteaed Vikerkaar on muinasjutuline loovust arendava kasvukeskkonnaga lasteaed. Keila Lasteaed Vikerkaar toimib kahes majas: Vikerkaare majas (aadressil Põhja 12A, Keila) tegutseb 14 rühma ja Sipsiku majas (aadressil Pae 2, Keila) 4 rühma, kus käivad 1,5-7aastased lapsed. Rühmad kannavad muinasjutulisi nimesid. Vikerkaare majas on rühmad Sinilind, Pöial-Liisi, Pipi, Metsluiged, Arabella, Pääsupesa, Nublu, Merineitsi, Naksitrallid-rõõmupallid, Muumid, Tuhkatriinu, Lotte, Poku, Murumunad  ning Sipsiku majas rühmad Naksitrallid, Lepatriinud, Krõll, Sipsik.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub mänguliste tegevuste kaudu, mille põhisuunad on muinasjutulisus, tervisekasvatus ja keskkonnaõpetus. Lasteaias on liigirikas talveaed toataimede, akvaariumide, väikeste loomade, kalade ja lindudega. Talveaed pakub võimalusi tutvuda eheda loodusega ja jälgida loomade elu.

Õppe- ja kasvatustöö täiendamiseks on lasteaed liitunud projektidega:

  • LUGEMISPESA 28.jaanuaril 2006.a. See on Eesti Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt, mille eesmärk on toetada laste lugemisoskuse kujunemist ja samuti toetab projektis osalemine lasteaia muinasjutulist õpikeskkonda.;
  • Tervist Edendavad Lasteaiad TEL, 2007.aasta juunis võeti Vikerkaare lasteaed vastu Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku. Projekti eesmärk on õppida hoolitsema oma tervise eest ja propageerida tervislikke eluviise.
  • Kiusamisest vaba lasteaed alates 2012-2013 õa. 
  • Rahvusvaheline COMENIUS projekt  2013 - 2015 a.

Meie lasteaia missioon on koostöös lapse perega toetada lapse arengut, et kujuneksid vajalikud eeldused edukaks toimetulekuks igapäevaelus ja õppimise alusoskused koolis õppimiseks.

   

MOTO            Igas inimeses on päike!                       

 

Lasteaia visioon on olla lastevanemate poolt hinnatud ja usaldusväärne lasteaed, kus lastel on mänguks, sportimiseks ja loominguliseks tegevuseks suurepärased võimalused.

 

Lasteaia põhiväärtused

SÕBRALIKKUS – lasteaias suhtlevad kõik omavahel sõbralikult, ollakse tähelepanelikud ja abivalmid;

LOOVUS – tegevuste kaudu realiseeritakse loovaid ideid, mis on huvitavad ja fantaasiarikkad;

KOOSTÖÖ – arvestatakse üksteise soovide ja vajadustega, olulised on paindlikkus ja mõistmine;

USALDUS – oleme toeks kolleegidele ja lastevanematele tegeledes ühiselt laste õpetamise ja kasvatamisega.