Toetuse saajad 2020

 

***

Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord 

LV määrus nr 9 Keila linna eelarvest vabaüheduste toetamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine

 

NB! Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse kirjalikult ühes eksemplaris või digitaalselt (digitaalallkirjaga) toetuse maksmise aasta 1. veebruariks e-maili aadressil klv[@]keila.ee Eelarvevahendite olemasolu korral võib menetleda taotlusi, mis on esitatud jooksval aastal toetuse saamiseks pärast nimetatud tähtaega.

 

Lisa 1. Projektitoetuse taotlus

Lisa 2. Projektitaotluse eelarve

Lisa 3. Tegevustoetuse taotlus

Lisa 4. Projektitoetuse aruanne

Lisa 5. Projekti aruandele eelarve täitmine

Lisa 6. Tegevustoetuse aruanne

Logod

***

Vabaühenduste toetused 2020

Kultuuritegevustoetuse saajad 2019

 

Lisainfo: 

Jaanus Väljamäe
Kultuurinõunik
Tel. 679 0700
jaanus.valjamae[@]keila.ee