Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord

LV määrus nr 9 Keila linna eelarvest vabaüheduste toetamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine

Lisa 1. Projektitoetuse taotlus

Lisa 2. Projektitaotluse eelarve

Lisa 3. Tegevustoetuse taotlus

Lisa 4. Projektitoetuse aruanne

Lisa 5. Projekti aruandele eelarve täitmine

Lisa 6. Tegevustoetuse aruanne

Logod

NB! Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse kirjalikult ühes eksemplaris või digitaalselt (digitaalallkirjaga) toetuse maksmise aasta 1. veebruariks e-maili aadressil klv[@]keila.ee Eelarvevahendite olemasolu korral võib menetleda taotlusi, mis on esitatud jooksval aastal toetuse saamiseks ka pärast nimetatud tähtaega. 

Lisainfo: 

Jaanus Väljamäe
Kultuurinõunik
Tel. 679 0700
jaanus.valjamae[@]keila.ee
 

Vabaühenduste toetused 2020

Kultuuritegevustoetuse saajad 2019

***

 

Eralapsehoiuteenuse toetamise kord


Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - rtf
Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - pdf