Linnavolikogu liikmed

Ivar Krustok

Karl Olaf Loog

Tõnu Kaur

Anneli Pärlin

Erki Fels

Timo Suslov

Viljar Paalaroos

Tanel Mõistus

Paul Taklaja

Tarmo Tamkivi

Oksana Jõe

Andrus Loog

Ahti Noor

Kalle Kask

Jaan Murdla

Karen Teinemaa

Aare Lepiksaar

Janne Sirel

Mati Krusel

Pärje Ülavere

Merike Käver