Sünni registreerimine aadressil www.eesti.ee  ja www.rahvastikuregister.ee

Avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad.