SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, sh erivajadusega lapsed, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse esmakordsel taotlemisel esitab isik põhjendused, mis takistavad ühistranspordi kasutamist ning võimalusel transpordi lähte- ja sihtkoht.

Teenust osutab Keila Sotsiaalkeskus. Ametiasutus võib sõlmida teenuse osutamise lepingu ka teiste teenuse osutajatega.

Sotsiaaltranspordi teenus on teenusesaajale tasuline v.a. erivajadusega lapsed.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.
Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab taotluse esitada blanketil: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks - rtf

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

http://www.keilasots.ee/images/PDF/Sotsiaalkeskusehinnad012021.pdf

http://www.keilasots.ee/index.php/teenused
 

Keila Sotsiaalkeskuse infosekretär: Jaane Põldme
info@keilasots.ee
6791570; 52 07 448

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833