Keila elanikuks registreerimine

Algab taas kampaania, mis kutsub Keilas elavaid inimesi üles end  ka rahvastikuregistris Keila linna elanikeks registreerima, ning millega avaldatakse tunnustust ka Keila rahvastikuregistrijärgsetele linnaelanikele.

Keila linna elanikekampaania juhend:

1. Kampaania kestab 22. novembrist 2021 kuni 31.detsembrini 2021 (k.a.).

2. Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2022 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud.

3. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania jooksul registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2022,  ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 21. oktoobrist 2021 kuni kampaania alguseni ei ole olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud kontole 100 eurot.

4. Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2022 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse välja 15 auhinda, milleks on auhinnaraha a´300 eurot.

5. Igale täisealisele isikule, kes seisuga 1. jaanuar 2022 on rahvastikuregistrijärgne Keila linna elanik, antakse unikaalne number, mille alusel punktis 4 nimetatud auhindade loosimine toimub. Loosimisel tagatakse erapooletus.

6. Väljaloositud auhinnad võitnud isikutega võtab Keila Linnavalitsus personaalselt ühendust.

Täida elukohateade rahvastikuregistris

Kõige kiirem ja lihtsam viis elukohateate esitamiseks on rahvastikuregistri e-teenust kasutades aadressil https://www.rahvastikuregister.ee/, kuhu pääsed ID-kaardi, SMART-ID või mobiil-ID abil. Siit saad kontrollida üle ka oma tegelikud elukohaandmed.

 Saada elukohateade postiga

Elukohateate blanketi (nii prinditava kui elektrooniliselt täidetava) saad alla laadida Siseministeeriumi kodulehelt aadressilt https://www.siseministeerium.ee/elukohateate-esitamine. Täida blankett, lisa koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ning saada mõlemad Keila linnavalitsusse, Keskväljak 11. 

 Täida elukohateade linnavalitsuses

Tulge linnavalitsusse, täitke elukohateate blankett või võtke kodust juba eeltäidetu kaasa. Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument ja eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument, kui te pole ise eluruumi (kaas)omanik.
 

KUI SA EI OLE ELURUUMI OMANIK

Juhul kui Sa ise ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik lisada elukohateatele ka eluruumi omaniku nõusolek. Nõusoleku küsimine käib elektroonilise avalduse puhul elektrooniliselt. Kirjutage avalduses vastavasse lahtritesse omaniku kontaktandmed ning pange linnuke allkirjastamist nõudvasse kasti. Eluruumi omanik saab siis portaali logides omalt poolt digiallkirja panna. Kui te aga lisate avaldusele koopia üürilepingust, siis pole omaniku nõusolekut enam uuesti vaja küsida.

Kontrollige üle avaldusel olevad andmed ja vajutage nupule "Salvesta".  Kui esitatud andmed olid korras, siis peate avalduse allkirjastama, selleks vajutage nupule "Allkirjasta".