„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine".

 

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2022 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava  projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses"

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele tugiteenuseid - lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja transporditeenust, vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemiseks

Toetuse kasutamise periood: 01.01.2020-31.12.2022.

Toetuse maksimaalne rahaline maht lepingu perioodil: 156 266,00 eurot.

Sihtgrupp: Teenuseid on õigus taotleda kuni 17-aastase (k.a)raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja füüsilisest isikust eestkostja) või hoolduspere vanemal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Keila linn.

Kontakt:

Eva Tiitus-Kajak

Erivajadusega laste spetsialist

Tel. 51996897, eva.tiitus-kajak[@]keila.ee