Keila Linnavalitsuse 05.02.2009.a. määrus nr 1 "Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise avaldus ja sõidukulude aruande vormide kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 05.02.2009.a. määrus nr 2 "Keila Linnavalitsuse 20. novembri 2008.a määruse nr 11 "Keila linna taksoveo kord" muutmine"

Keila Linnavalitsuse 26.03.2009.a. määrus nr 3 "Keila Linnavalitsuse 6. septembri 2007.a määruse nr 12 "Üürimäärade kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavalitsuse 09.04.2009.a. määrus nr 4 "Keila Linnavalitsuse 11.jaanuari 2007 määruse nr 4 Alaliste valimisjaoskondade moodustamine Keila linnas muutmine"

Keila Linnavalitsuse 21.05.2009.a. määrus nr 5 "Keila linna kuuluvate eluruumide üürimäärade kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 21.05.2009.a. määrus nr 6 "Keila Linnavalitsuse 04.septembri 2008.a määruse nr 7 "Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja seal väljaarvamise kord" muutmine"

Keila Linnavalitsuse 06.08.2009.a. määrus nr 7 "Keila Linnavalitsuse 11.jaanuari 2007.a määruse nr 1 "Alaliste valimisjaoskondade moodustamine Keila linnas" muutmine

Keila Linnavalitsuse 17.09.2009.a. määrus nr 8 "Keila linna asutuste ühtne asjaajamiskord"

Keila Linnavalitsuse 01.10.2009.a. määrus nr 9 "Keila Lasteaed Vikerkaar arengukava 2010-2020 kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 13.11.2009.a. määrus nr 10 "Sõidusoodustuste kehtestamine Keila linnaliinibussides"

Keila Linnavalitsuse 13.11.2009.a. määrus nr 11 "Keila Ühisgümnaasiumi ja Keila Muusikakooli hoolekogude liikmete valimise kord"

Keila Linnavalitsuse 27.11.2009.a. määrus nr 12 "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 27.11.2009.a. määrus nr 13 "Ülenormatiivse reostuse tasu määrade kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 27.11.2009.a. määrus nr 14 "Keila Linnavalitsuse 17.septembri 2009.a. määruse nr 8 "Keila linna asutuste ühtne asjaajamiskord" muutmine""