Keila Linnavalitsus moodustas 05.03.2020 korraldusega nr 72 Keila linna laste, noorte ja perede
komisjoni.
 
Komisjon moodustati Keila linna laste, lastega perede ja noorte toimetuleku parandamiseks,
ennetustegevuseks ja toetamiseks.
 
Komisjoni koosseis on järgmine:
  1. esimees - Keila Linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialist;
  2. aseesimees - Keila Linnavalitsuse haridusnõunik;
  3. Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötajad;
  4. Keila Noortekeskuse juhataja;
  5. Keila Kooli sotsiaalpedagoogid;
  6. Keila linna noorsoopolitseinik. 

Kontakt:

Komisjoni esimees Ene Ellik, Keila Linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialist:

E-post: ene.ellik@keila.ee

Tel. 679 0725

KEILA LINNA LASTE, NOORTE JA PEREDE KOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

Komisjoni koosolekute protokollid ei kuulu delikaatsete isikuandmete kaitseks avaldamisele.