LAPSE HUVIRINGI JA LAAGRITOETUS

Lapse huviringi ja laagritoetus on  sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro.
Toetust makstakse lapse huviringi ja laagri kulude osaliseks hüvitamiseks.
Laste huviringi- ja laagritoetuse määr 2022. aastal on kuni 200 eurot lapse kohta aastas.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks
Taotluste blanketid on vajadusel leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833