Keila linna Üldplaneeringu küsitluse kokkuvõte. 

Küsitluste arv 159 (nendest digitaalselt 77 küsitluse vastust, paberkandjal  69 täidetud küsitlust ning ajalehe vahel olnud küsitlusi 13). Vastanute arv  173, kuna ühele küsitlustele vastas suurem grupp inimesi)


 

Keila linna üldplaneeringu koostamise raames toimub ettevõtjate küsitlus. Selle läbiviimiseks moodustati ettevõtetest juhuvalim. Eesmärk on saada ettevõtjatelt tagasisidet ja ettepanekuid Keila linnruumi muutmiseks ettevõtjasõbralikumaks.

Juhul kui on veel ettevõtteid, kes soovivad antud küsitluses osaleda, siis palun saata e-mail aadressil rivo@geomedia.ee. Küsimustiku täitmiseks on aega 4. veebruarini 2019.

Keila linna ettevõtjate küsitlustulemuste kokkuvõtte tutvustamiseks ja aruteluks viiakse 2019. aasta veebruari teises pooles läbi Keila linna ettevõtjate ümarlaud. Kõigile küsimustikule vastanutele saadetakse täpsem teave selle toimumise aja ja koha kohta.

Aktiivset küsitluses osalemist soovides. Teie tagasiside on meile väga oluline.