Keila Linnavolikogu asutas Keila kultuuripreemia 1997. aastal, eesmärgiga väärtustada linna kultuurielu selle edendajate tunnustamise kaudu. Preemia määratakse isikule või isikute rühmale viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste või sügavama tähendusega kestvamate teenete eest, millega on elavdatud Keila kultuurielu või austatud linna nime. Kultuuripreemiat võib määrata ka elutöö eest. Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses laiemas tähenduses, hõlmates loomingut, haridust, kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti ja teisi valdkondi. 

 

 

Keila linna tunnustusavalduste andmise kord

 

Keila Kultuuripreemia on määratud:

 

1997.aastal :

15 800 suurune Kultuuripreemia määrati ja anti erandkorras kätte 23.mail 1997 kultuurikeskuses toimunud aktusel:

Aksel Telgmaale - suure panuse eest Eesti kultuuri säilimisse eesti kooli originaalõpikute loojana;

Ülo Jõgile - sõjaajaloolise raamatu ""Erna "legendid" ja tegelikus" eest ning aastatepikkuse töö eest noorte lasketreenerina Keilas.

 

1998. aastal:

15 500  krooni suuruse Keila 1998.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Ene Oja - elutöö eest Keila kultuur- ja hariduselu edendajana, traditsioonide säilitajana ning kultuurielu kroonikuna;

Mati Mandel - töö eest, mille tulemuseks on raamat 1944.a.sõjasündmustest Keila ümbruses, mälestuskivi lahinguis langenuile, mälestusristi veteranidele, samuti arheoloogilise uurimistöö eest Keilas;

Kuldar Hütt - viljaka töö eest metallikunstnikuna, käsitöö traditsioonide hoidjana ning näituse "47 aastat käed rauased" eest.

 

1999. aastal :

16 100 krooni suuruse Keila 1999.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Ruth Kukner -  elutöö eest haridus- ja kultuurivallas;

Helgi Rõõmussaar - elutöö eest laste esteetilisel kasvatamisel;

Andres-Aare Tooming - pikaaegse töö eest tantsukultuuri edendamisel ja propageerimisel ning noorte tantsijate kasvatamisel  laste - ja noorte tantsuansambel Spekter asutajana ning kauaaegse kunstilise.

 

2000. aastal:

17 662 krooni suuruse Keila 2000.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Eva Allast - töö eest saksa keele ja kultuuri õpetamisel ja propageerimisel ning kultuurikontaktide vahendamisel ;

Andrus Loog ja Jüri Pere - töö eest inimese ja elu hoidmisel, ära märkides eelmisel aastal Keila Haiglas teostatud edukat jäseme retransplantatsiooni operatsiooni

Milvi Korsen  - pikaajalise eduka loomingulise tegevuse eest rahvamuusika alal.

 

2001. aastal:

18 666 krooni suuruse Keila 2001.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Koit Kirber - kauaaegse viljaka muusika-alase tegevuse eest Keilas,  maakonnas ja vabariigis;

Helvi Jürisson - elutöö eest luuletaja, lastekirjaniku ja tõlkijana;

Vilve Nilk - pikaajalise töö eest rahvakultuuri traditsioonide edasikandmisel.

 

2002. aastal:

29 600 krooni suuruse Keila 2002.aasta kultuuripreemia laureaadid

Rahvatantsuõpetaja Reet Leemets - kultuurielu edendamise eest;

Õpetaja Leili Venda - elutöö eest.

 

2003. aastal:

21 233 krooni suuruse Keila 2003.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Mati Strauss - pikaajaliste teenete eest muinsuskaitses ja 2002.aastal ilmunud koguteose "Vabadussõja mälestusmärgid" koostamise eest;

Irja Põlluveer - viljaka treeneri ja pedagoogi töö eest ning Keila spordielu edendamise eest;

Pilvi Põldmaa - tulemusrikka töö eest Harjumaa Muuseumi loomisel ja juhtimisel ning Keila linna kultuurielu edendamisel.

 

2004. aastal:

24 000  krooni suuruse Keila 2004.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Perekond Teppo - kõrgetasemelise muusikalise tegevuse eest;

Heli Nurger - Keila linna tutvustavate trükiste koostamise eest 2003.aastal ja pedagoogilise töö eest Harjumaa Muuseumis.

Juula Virroja - elutöö eest koorijuhi ja muusikaõpetajana.

 

2005. aastal:

26 400  krooni suuruse Keila 2005.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Jaanus Väljamäe - panuse eest spordi- ja noorsootöö arendamisel Keila linnas;

Riina Sippol - panuse eest Keila linna sotsiaaltöö arendamisel;

Lii Sepp - kauaaegse tegevuse eest keskkonnahariduse ja noorsootöö edendamisel.

 

2006. aastal:

88 522 krooni suuruse Keila 2006.aasta kultuuripreemia laureaat

Aivar Põldvee - teenete eest Keila linna kultuurielu pikaajalisel kujundamisel.

 

2007. aastal:

53 000 krooni suuruse Keila 2007.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Otto Pruuns - elutöö eest kabe edendamisel Keila linnas;

Katrin Sassi - kultuurielu edendamise eest Keila linnas.

 

2008. aastal:

65 720 krooni suuruse Keila 2008.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Maret Pärnamets - noortega tehtud töö eest Keila linnas;

Priit Idarand - spordi - ja terviseliikumise edendamise eest Keila linnas aastatel 1997 - 2007.

 

2009.aastal:

25 000 krooni suuruse Keila 2009.aasta kultuuripreemia laureaadid:

Tiiu Jalakas - väsimatu kultuuri-, kunsti- ja sotsiaaltöö alase tegevuse eest;

Helle Perens -  elutöö eest paekivi uurimisel ja taasväärtustamisel;

Sirje Rannamets - kunstisädeme levitamise eest Keilas.

 

2010.aastal:

25 000 krooni suuruse Keila 2010.aasta kultuuripreemia laureaadid on:

Ilma Adamson -  Keila rahvatantsuelu rikastamise eest;

Tiina Sinijärv - noortele pühendumise eest;

Leino Mägi -  olulise panuse eest Keila terviseradade loomisel ja arendamisel.

 

2011.aastal:

1 500 euro suuruse Keila 2011.aasta kultuuripreemia laureaadid on:

Tiia Peenmaa -  pühendumise eest Keila muusika- ja kultuurielule;

Anneli Teimann - pikaajalise tegevuse eest keilalaste loovuse edendamisel.

 

2012.aastal:

1 000 euro suuruse Keila 2012.aasta kultuuripreemia laureaadid on:

Anu Matteus ja Arvo Pihlamets Keila koorimuusika edendamise ja järjepidevuse hoidmise eest;

Mall Siniveer Keila kultuuri- ja ajalooväärtuste hoidmise eest;

Valdo Rüütelmaa Keila puhkpillimuusika traditsioonide taastamise ja kõrgel tasemel hoidmise eest.

 

2013. aastal:

1000 euro suuruse Keila 2013. aasta kultuuripreemia laureaadid on:

Pille Metsson professionaalse muusikaelu edendamise eest Keila linnas;

Liivia Telgmaa  - suurepärane õpetaja, eesti keele ja kultuuri kandja;

Anneli Pärlin ja Liisi Viigisalu laste-, noorte- ja peresõbraliku linna maine kujundamise eest.

 

2014.aastal:

1500 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaadid 2014. aastal on :

Rutt Enok  kauaaegse pühendunud tegevuse eest raamatukogunduse valdkonnas;

Sirje Aija võimlemisharrastuse järjepidevuse loomise ja hoidmise eest.

 

 

2015.aastal:

1500 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaadid 2015. aastal on

Mairoos Kala (elutööpreemiana) suure panuse eest Keila linna haridus- ja kultuuriellu;

Jaanus Paalberg pikaajalise treeneritöö eest ja noorte väärtushinnangute kujundamisel läbi võitluskunsti.

 

2016.aastal:

1500 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaadid 2016. aastal on:

Aare Lepiksaar kultuurisündmuste korraldamise ning noortes muusikahuvi sütitamise eest ;

Tarmo Hein linna spordipoliitika kujundamise ja noorte korvpalli edendamise eest.

 

2017.aastal:

1500 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaadid 2017.aastal on

Sille Apri, kes suure pühendumusega õpetab lapsi muusikat armastama;

Pille Karras rahvamuusika hoidmise ja väärtustamise eest.

 

2018.aastal:

1500 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaadid 2018.aastal on:

Aire Toms rahvakultuuripärandi hoidmise ja levitamise eest läbi rahvatantsu;

Targo Kaldoja Keila jalgpallikogukonna kasvatamise eest.

 

2019.aastal:

3000 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaadid on 2019. aastal Riine Rozin ja Malle Saaroja kogukonnakeskuse Vaarikas Vahukoorega loomise eest.

 

2020.aastal:

Linnavolikogu määratud 1000 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaadid on:

Kai Kulbok, kes on noorte hääle võimendaja, mentor ja eeskuju; 

Kaja Hõimoja, kes on aktiivselt kogukonda kaasates rikastanud Harju Maakonnaraamatukogu tegevust;

Keila Sõpruslinnade Selts, kes on linna kultuurimälu hoidja ja sõprussidemete edasi kandja.

 

2021. aastal:

Linnavolikogu määratud 3000 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia laureaat on:

Aadu Kroon pikaaegse pühendunud tegevuse eest Keila linna elu ja sündmuste jäädvustamisel.