2021.aastal toimuvate valimiste info on leitav siit:

https://www.valimised.ee/

Keila linna valimiskomisjoni info:

KOMISJONI ASUKOHT

Keila Linnavalitsuse hoone aadressi Keskväljak 11, Keila linn

E-post: klv@keila.ee

Telefon: 6790700
 

KOMISJONI KOOSSEIS

Komisjoni esimees: Maris Mäger, linnasekretär

Komisjoni aseesimees: Marju Vipper

Komisjoni liikmed: Janne Käsi, Imbi Grünberg, Jaanus Väljamäe

Asendusliikmed: Valdur Vacht, Tarmo Rande


Keila linnavalitsuse 5. augusti 2021 määrusega nr 4 on Keila linnas moodustatud 2 valimisjaoskonda, mis asuvad Keila Kultuurikeskuses Ja Harju Maakonnaraamatukogus https://www.riigiteataja.ee/akt/410082021001

Mõlemad jaoskonnad on avatud hääletamiseks lisaks valimispäevale ka eelhääletamise päevadel
 

KOMISJONI OTSUSED: