Keila- Vasalemma koostöö noorsootöö teenuste arendamiseks.

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse võimaluse.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 77 451 eurot. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Keila linn ja Vasalemma vald püüdlevad koostöös selle poole, et noortele oleks kättesaadavad mitmekesisemad ja kvaliteetsed noorsootöö teenused ning noorsootöö teenustes osalevate noorte arvu suurendamine.

Visiooni elluviimiseks on seatud  kolm eesmärki:

  • Iga piirkonna noor osaleb aktiivselt talle huvipakkuvates noorsootöö tegevustes.
  • Noorte sotsiaalsed oskused toetavad toimetulekut  väärtusliku ühiskonna liikmena.
  • Kogukond tunnustab ja toetab noorsootööd.

Alates 2017 aasta aprillist on Keila linna ja Vasalemma valla noorsootöö eest vastutajad ja teostajadasunud ellu viima üheskoos väljatöötatud tegevuskava.

Tegevuskava järgi luuakse noortele Keila linnas ja Vasalemmas juurde  12 uut võimalust. Üheks mahukamaks tegevuseks on 14-26 aastastele noortele sobivate teenuste ja kaasamise võimaluste avardamine. Selleks on loodud noortetuba „Mõte³",  mille peamine eesmärk  on noorte omaalgatusteks, töötubadeks ja koolitusteks, noorte loomingu eksponeerimiseks ja ettevõtluse ning ettevõtlikkuse kasvatamiseks sobiva keskkonna  loomine.  „Mõte³"  on ka kohaks, kus saavad noorte aktiivgrupid ja noortevolikogu on koosolekuid ja arutelusid pidada, see oleks nende staabiks. Noortetoas on olemas tehniline valmisolek mistahes sündmuse korraldamiseks, olgu selleks siis näitus, filmiõhtu, kontsert, kohtumine inspireerivate inimestega  või mis iganes noori kõnetab.

Oma idee elluviimiseks tasub meiega ühendust võtta ja sobiv aeg broneerida.

https://www.facebook.com/M6te3/