Koolirahu tegevused Keilas 2021/2022

Keila Kooli Pargimaja:

 • Headuse Kooli projekt (hea ja positiivse märkamine ja esiletoomine)
 • Osalemine „Kiusamisest vabaks" projektis (Lastekaitse liit)
 • VEPA projektiga liitumine (Tervise Arengu Instituut)
 • Sotsiaalsete oskuste kasvatamine sotsiaalpedagoogi sotsiaalsete oskuste tundides. (Vaata, Kuula, Märka, STOPP)
 • Koostöö lapsevanematega – perepäev
 • TOREKESE ring

Keila Kooli Loodemaja:

 • Koostöö õpilaste esindajatega "Milliseid väärtusi sisaldab sõna koolirahu Meie koolipere jaoks"
 • Temaatilised mängud vahetundides
 • Koostöö klassijuhatajatega - temaatilised klassijuhataja tunnid "Mis tähendab sõprust"
 • Sügisesed tegevused õues "Koos oleme tugevad" kehalise kasvatuse tundides 

Keila Kooli Põhjamaja:

 • Koostöö õpilaste esindajatega - "TORE" huviring, klassivanemate kogud - osaledes huviringi tegevustes ja klassivanemate koosolekutel saavad õpilased oma ideid jagada
 • Vahetundide tegevused - 1x nädalas mänguvahetund; sõbrapaela punumine, soovide listid), TORE õpilased -TOREKESE ringis tegevuste juhendamine  
 • Videoklippidest terviklik video erinevates vanuseklassides õpilaste poolt "Mida tähendab koolirahu?
 • Tegevused/ideekorjed  klassijuhatajatundidesse - "Tore" näidistund; komplimentide töötuba (eneseabi mõtete õpetamine õpilastele), väitlused, konverentsid jne 
 • TOREVANT külastab septembri infominutides erinevate kooliastmete õpilasi 
 • Koostöö lapsevanematega, kooli hoolekoguga - „Tagasi kooli" projekt – lapsevanemad kutsuda tunde andma, oma tööalast eriala tutvustama või kogemusnõustamisele väiksemate gruppidena vanuse astmeti, kus nad räägivad söömise, vaimse tervise, kiusamise teemadel jne 
 • Õpilaste koostöö lastevanematega- "Pereõhtu" (Kevad 2022)

Linnavalitsus:

 • Siseterviserajad, rahupesade kontseptsiooni loomine Keila Koolis
 • Stand-up komöödia vahetunnid

Noortekeskus: 

 • Temaatilised vestlusõhtud
 • Foorumteatri etenduse kiusamise teemal (kas tellime sisse või jõuab Labori grupp ise asja kokku panna)
 • Meeskonnatöö ja sotsiaalsete oskuste arendamise töötubade
 • Vaimse tervise teemade käsitlemine- vestlusgrupp, omaalgatusprojektid
 • Kevadel tänavafestival

Waldorfkool Läte:

 • vanematekooli loengud (jagamisega veebis või suuremas saalis)
 • 8. klassi draamaetendus 
 • terve kooli  jalgsimatk
 • draakonimäng kogu koolile
 • kadripäeva simman
 • maslenitsa tähistamine

______________________________________________________________________________

Pidulik koolirahu väljakuulutamine toimus 1. septembril 2021 Keilas
Vaata aktust ja allkirjastamise ülekannet SIIT
______________________________________________________________________________
KEILA KOOLIRAHU LOGO JA TUNNUSLAUSE KONKURSI VÕITJAD ON SELGUNUD!
Koolirahu 2021 tunnuslause konkursi võitja on Gabriela Ehalill Shalkina ja logo ideekonkursi võitja Steven Marcus Ojapõld. 2. juunil andis abilinnapea Eike Käsi võitjatele auhinnad üle.

Sügisel Keilas välja kuulutatava Koolirahu aasta tunnuslause on "Alati toeks ja abiks!". Logo hakkab kujutatud stiliseeritud juurtega puud, mille keskel on Koolirahu tunnuslause. Ideekavand antakse edasi disainerile logo kujundamiseks.
 
Keila koolirahu logo tunnuslausega ja koos Koolirahu siiliga:
Keila koolirahu logo ja tunnuslause:
______________________________________________________________________________
 
 
Suure osa argipäevast veedavad kooliealised lapsed ja nende õpetajad koolis.
Selleks, et koolis käimine oleks tore, saame ise palju ära teha.
 
Kõige tähtsamad on toetavad kaaslased ja õpetajad. Huvitavad koolitunnid. Põnevad väljakutsed. Lahedad üritused. See on võimalik, kui koolis valitseb koolirahu. Hea kool on see, kus kedagi ei kiusata, mitte keegi ei jää üksinda ning iga koolipere liige tunneb end olulisena.
Kõik see kokku moodustabki koolirahu.
 
1.septembril 2021 aastal kuulutatakse Keila koolirahu linnaks. Just siin toimub tarkusepäeval pidulik üle Eestiline koolirahu väljakuulutamise tseremoonia.
Ja siis hoiame terve aasta enda käes koolirahu linna auväärset tiitlit.
 
Hea õpilane! Tule ja osale koolirahu logo ning tunnuslause konkursil!
Millise sõnumi tahad sina, siit Keilast, saata teistele Eestimaa koolidele?
 
Ootame just sinu lühikest tunnuslauset ja ägedat logo ideed kuni 25. maini e-posti aadressil aare.lepiksaar@keila.ee 
 
Koolirahu logo kavand:
 • joonista või tee arvutis, värviline või mustvalge
 • kavand suuruses A 4 või A 5
Koolrahu tunnuslause:
 • lühike ja meeldejääv

Pane tähele!

 • osaleda võib kas ainult logo või tunnuslausega
 • osaleda võib nii logo kui tunnuslausega
 
Parima tunnuslause ja logo valib välja Keila linna noortes koosnev žürii.
 
Võitjatele auhinnaks ägedad kõrvaklapid!
Koolirahu programmi viivad läbi:

Koolirahu programmi eestvedaja on Lastekaitse Liit

 
 
Lisainfo:
 

Maret Lepiksaar
Arendus-, kultuuri-, noorsootööteenistuse abilinnapea
Telefon 5221163
maret.lepiksaar@keila.ee