fagoti-, flöödi-, klarneti-, klaveri-, klavessiini-, metsasarve-, oboe-, plokkflöödi-, saksofoni-, trompeti ja madalate vaskpillide õpilastele.

13.- 14. märtsil toimusid Tartus Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi "Parim noor instrumentalist 2015" üleriigilised lõppvoorud

fagoti-, flöödi-, klarneti-, klaveri-, klavessiini-, metsasarve-, oboe-, plokkflöödi-, saksofoni-, trompeti ja madalate vaskpillide õpilastele.

võttis osa kolm õpilast Keila Muusikakoolist.
puupuhkpillide konkursi saavutused:
klaverikonkurss (4.- 7. klass) Meie õpilaste tulemused:

11. aprillil toimus Saku Mk-s Loode- Eesti regiooni

klaverikonkurss (4.- 7. klass) Meie õpilaste tulemused:

1.- 3. klassi klaveriõpilaste Loode- Eesti regiooni konkurss

9. aprillil toimus Keila Muusikakoolis

1.- 3. klassi klaveriõpilaste Loode- Eesti regiooni konkurss

saavutasid meie õpilased häid tulemusi:
toimunud üleriigilisel duettide konkursil! Keila Muusikakooli esindasid:

Kiitus tubli osavõtu eest 22. märtsil 2014 Viljandis

toimunud üleriigilisel duettide konkursil! Keila Muusikakooli esindasid:

üleiigilised konkursid akordioni, kitarri, viiuli, tšello, kandle ja löökpilli eriala õpilastele.

17. märtsil toimusid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

üleiigilised konkursid akordioni, kitarri, viiuli, tšello, kandle ja löökpilli eriala õpilastele.

saavutasid õpetaja Pille Karrase kandleõpilased:
Loode-Eesti regiooni viiuliõpilastekonkursil Kiilis:

1.märtsil 2014. a. osalesid Keila Muusikakooli viiuliõpilased

Loode-Eesti regiooni viiuliõpilastekonkursil Kiilis:

26. veebruaril 2014.a. Keilas, saavutas
I vanuserühmas: Kristofer Apri II koht õp. Erika Uus

Loode-Eesti akordionikonkursi tulemused:

I vanuserühmas: Kristofer Apri II koht õp. Erika Uus

Rae Huvialakoolis osalesid Keila Muusikakoolist
Meie muusikakooli õpilased esinesid seal silmapaistvalt hästi: