Kuni 15. jaanuarini 2022 (k.a.) saab esitada kandidaate linnapea tunnustusele konkursi korras järgmistes kategooriates:
 
Keila linna aasta tegija 2021, kes on:
 
  • käesoleva aasta jooksul silma paistnud kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik või organisatsioon;
  • panustanud oma mõtete või tegevusega Keila linna arengusse;
  • aktiivne ja koostööaldis.
     
Esita aasta tegija esildise ankeedi saab elektrooniliselt avada SIIT 
Allalaetav fail: aasta tegija 
 
Keila linna aasta tegijad:
2020.aastal - Keila TV
2019. aastal - Anu Saluäär-Kall ja Arnd Matthias Burghardt 
2018. aastal - Margus Minn
 
Keila linna aasta sündmus 2021:
 
Aasta sündmus on silmapaistev sündmus, mis on ellu viidud käesoleval aastal Keila linnas. Tunnustus antakse välja uuele või juba traditsioonilisele sündmusele, projektile, uuele mõtteviisile, heale koostööle või muule silmapaistvale teole. 
 
Esita aasta sündmuse  esildise ankeedi elektrooniliselt avada saab SIIT  
 
Allalaetav fail: aasta sündmus
 
Keila linna aasta sündmused:
2020.aastal - Keila Hoovilood - "Keila tähed"
2019. aastal - Draamateatri lavastus „Isamaa pääsukesed" Keila Kultuurikeskuses
2018. aastal - Keila saja tamme park
 
 
Vaata ka:
Keila Leht, 28.02.2020 "Palju lilli ja kauneid sõnu", lk 1
 
***
Keila linna kultuuripreemia on asutatud Keila Linnavolikogu poolt 1997. a, eesmärgiga väärtustada linna kultuurielu selle edendajate tunnustamise kaudu. 
Keila linna kultuuripreemia suurus ühe kultuuripreemia saaja kohta on 3000 eurot ning see antakse ühele kuni kolmele isikule või isikute rühmale nimelise tunnustus- ja tänupreemiana viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste eest, või sügavamat tähendust omavate Keila linna kultuurielu elavdanud või linna nime austanud kestvamate teenete eest, s.o elutööpreemiana. 
Kultuurielu võib  hõlmata loomingut, haridust, kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti ja teisi valdkondi.
 
 
Ettepanekuid Keila linna kultuuripreemia andmise kohta saab esitada igaüks. 
Avaldus koos ettepanekuga tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuaril linnavalitsusele, mis peab sisaldama:
Keila linna kultuuripreemia kandidaadiks esitatava isiku nime, 
sünniaega, 
elukohta, 
elukutset või ametit, 
töö- või teenistuskohta,
teenete kirjeldust. 
 
Elektroonilise kultuuripreemia esildise saab esitada SIIT
Esildise vorm Wordis: kultuuripreemia, mille saab täidetuna tuua linnavalitsuse infolauda või saata postiaadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee.
 
Linnavalitsus esitab tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused Keila Linnavolikogu kultuurikomisjonile.
 
Keila linna tunnustusavalduste andmise korraga saab tutvuda SIIN
Vaata ka kultuuripreemia laureaatide nimekirja: Keila kultuuripreemia