KODUTEENUS

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Teenuse sisu ja toimingud määratakse vastavalt iga teenuse taotleja vajadustele ning fikseeritakse hooldusplaanis.

Koduteenust osutab Keila Sotsiaalkeskus.

Koduteenus on teenusesaajale tasuline v.a. projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" nr 2014-2020.2.02.20-0309 raames osutatav koduteenus.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab esitada avalduse blanketil:
Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks - rtf
Avaldus projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" nr 2014-2020.2.02.20- 0309 raames sotsiaalteenuste taotlemiseks - rtf

Teenusele suunamisel määratakse teenuse saamise maht, vajadusel periood ning toimingud, mida teenus sisaldab. Teenusele suunamise otsuse alusel sõlmitakse teenuse saaja ja teenuseosutaja vahel kahepoolne koostööleping.

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas

Keila Sotsiaalkeskuse teenused

Keila Sotsiaalkeskuse hinnakiri

 

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Keila Sotsiaalkeskuse avahooldusspetsialist: Olga Oksner
Olga.oksner@keilasots.ee
6791576