Võimalus kodukomposterite soetamiseks

Keila linn on koostamas jäätmemajanduse valdkonna rahastustaotlust Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

Eesmärk on luua elanikele mugavad võimalused kodumajapidamisest tekkinud biolagunevate jäätmete  aastaringseks kompostimiseks oma kinnistul. Registreerimisankeediga soovime välja selgitada huviliste arvu.

Projekti käigus on kavas hankida kompostimiseks sobilikud kiirkomposterid, mis on soojustatud ja töötavad aastaringselt. Selline sorteerimisvõimalus kinnistul on mugav ja annab võimalused väärtusliku komposti kasutamiseks koduaias.

Ühe komposteri eeldatav maksumus oli 200 eurot. Kompostri soetamise omaosalus on 69.57 eurot

Kompostri taotlemiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

  • taotlejal on sissekirjutus vähemalt 1. jaanuarist 2022 majapidamises, kuhu kodukompostrit soovitakse;
  • taotleja elab Keila linnas asuval kinnistul ühe -  või kahepereelamus;
  • taotleja elab hoones, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga.

Palume soovijatel registreerida huvi SIIN LINGITUD ANKEEDIL.

Registreerimine on avatud 20.oktoobrini 2021.a.

Info
Linnaaednik Anu Rei
Anu.rei@keila.ee
5202207