Keila linna juhtimist jätkab Reformierakonna ja valimisliidu Sõbralik Keila koalitsioon

 

15. novembril 2021 allkirjastasid Keilas koalitsioonileppe Reformierakond ja valimisliit Sõbralik Keila. Koalitsioonipartnerite ühine soov on linna stabiilse ja jätkusuutliku arengu tagamine.

Pildil: vasakul Jaan Murdla (VL Sõbralik Keila) ja Enno Fels ( Reformierakond).

Koalitsioonileppes on välja toodud peamised põhimõtted järgimiseks neljaks aastaks, mis arvestavad Keila elanike ja linna mitmekülgsete valdkondade vajadusi ning omavalitsuse rahalisi võimalusi. Lepe hõlmab linna juhtimise põhimõtteid, kodanike efektiivsemat kaasamist ja informeerimist, koostööd ettevõtete ja naaberomavalitsustega ning ambitsioonikaid tegevusi linna kõigis olulistes valdkondades.

Suurimateks väljakutseteks on lähiaastatel kindlasti hariduskvaliteedi arendamine ja lasteaiakohtade tagamine, linna ühendava kergeteede võrgustiku rajamine, linnasüdame arendamine kaasaegseks ja aktiivseks keskuseks ning uue lauluväljaku, turuhoone ja terviseradadele klubihoone arenduste elluviimine. 

Leping käsitleb koalitsioonipartnerite kokkulepitud prioriteete, kuid pole ammendav. Koalitsioonileppe terviktekstiga saab lähemalt tutvuda Keila linna kodulehel.

Keila Linnavolikogu valimised võitnud Reformierakond kogus 48,7% valijate häältest ning valimisliit Sõbralik Keila 11,7%. 21-liikmelises Keila linnavolikogus on Reformierakonnal 11 mandaati, valimisliidul Sõbralik Keila 2, Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 3, Eesti Konservatiivsel Erakonnal 2, Isamaa erakonnal 2 mandaati ja Keskerakonnal 1 mandaat.