Projekti nimi: Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.

Projekti number: Projekt nr 2014-2020.2.05.18-0102

Taotleja: Keila Linnavalitsus

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2018 - 31.12.2018

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projekti abikõlblik eelarve: 8 390,00 eurot, sh ERF toetus 7 131,50 eurot

Projekti lühikokkuvõte:

Projekt "Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" on mõeldud täiendava abi osutamiseks puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimestele, tagamaks nende iseseisvamat toimetulekut oma koduses elukeskkonnas.

 

Kontakt:

Piia Peterson

Sotsiaalnõunik

6790726