Projekti nimi: Keila linna jäätmejaama rajamine

Projekti number: Projekt nr 2014-2020.4.03.18-0206

Taotleja: Keila Linnavalitsus

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018 - 30.08.2019

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

Meede: 2014-2020.4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine

Projekti abikõlblik eelarve: Toetus:  113 015 EUR

                                                     Keila LV: 41 000 EUR

Projekti lühikokkuvõte: Keila jäätmejaama rajamise üldiseks eesmärgiks on suurendada jäätmete taaskasutust ning edendada keskkonnanõuetekohast jäätmekäitlust.

 Eraldi sissepääsuga aiaga piiratud alale rajatakse kontor-soojak, varjualune konteineritele, mida kasutusotstarbest lähtuvalt ei ole võimalik hoida avatud platsil ning konteinerid eriliigiliste jäätmete kogumiseks. Jäätmejaama rajamise esmaseks eesmärgiks on suurendada jäätmete taaskasutust ning pakkuda linnaelanikele jäätmete sorteerimise võimalust.

Vastavalt projektile valmib jäätmejaam aastaks 2019. Jäätmejaama rajamine on planeeritud ehitada Uus-Paldiski mnt.2 kinnistule.

 Kontakt:

Inge Angerjas

Linnaaednik/keskkonnanõunik

5230863