Keila Aumärk

Keila linna aumärk antakse Keila linna elanikule või kollektiivile austusavaldusena oma valdkonnas või alal silmapaistva saavutuse või sellele kaasaaitamise eest. Valdkondadeks võivad olla mh hariduse (alusharidus, põhiharidus, keskharidus, kutseharidus, kõrgharidus, täiend- ja ümberõpe, elukestev õpe, huviharidus, noorsootöö), kultuuri, spordi ja sotsiaaltöö valdkond. Keila linna aumärgiga kaasneb tunnistus.

 

 

Aumärk nr 001 - Keila Linnavalitsus otsustas 5.mail 2017 anda Keila linna I aumärk Mairoos Kala'le (1934 - 2019) panuse eest Keila linna hariduselus ja ühiskondlikus tegevuses. Linnapea Enno Fels andis esimese aumärgi üle Keila Päeval,  27.mail 2017.

 

 

Aumärk nr 002 – 2.juunil 2017 nõutus Linnavalitsus linnapea Enno Felsi ettepanekuga ja otsustas anda Keila linna II aumärgi  nr 002  Hillar Palamets'ale (13.7 19327 - 20.5 2022) panuse eest Keila linna kultuurielus ja ühiskondlikus tegevuses. Linnapea andis märgi üle 27.juunil Harju maakonnaraamatukogus, kui Palamets esitles Keila Lehe poolt välja antud Hillar Palametsa raamatut "Lugusid Keilast ja kaugemalt", mis on saanud algus Keila Lehes ilmunud Palametsa pajatustest.

 

 

Aumärk nr 003 - Keila Linnavalitsus otsustas 10.oktoobril anda Keila linna aumärk nr 003 austusavaldusena panuse eest Keila linna ja Eesti Vabariigi kirjandusellu ning Keila linnas tegutseva suurfirma Harju Elekter arengusse Keila linna elanikule Hans-Erik Laansalu'le (kirjanikunimega Erik Tohvri 22.3 1933 - 12. 6 2020).  Märk oli kavas üle anda laupäev, 26.oktoobril Kultuurikeskuses toimunud Keila linna pensionäride Ühenduse sügispeol, kuid Tohvril polnud tervislikel põhjustel võimalik sinna minna. Sestap läksid linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi aumärki üle andma Laansalule koju, kus oli juba ees aumärgi andmise ettepaneku teinud AS Harju Elekter nõukogu esimees Endel Palla ja Integraloogia Instituudi juhatuse liige Jakob Saks.