Keila Linna lepinguline jäätmeveo partner on Ragn-Sells AS. Veograafikud leiad SIIT.

RAGN-SELLSI KLIENDITUGI
Helista telefonil 60 60 439 töötab E-R 8.00-17.00
Küsimused on oodatud e-posti aadressile info@ragnsells.ee.
Tellimused palume saata tellimus@ragnsells.ee.
 

Suuregabariidilise prügi äravedu

Suurjäätmete (nt mööbel, madratsid, vaibad, kardinapuud jne.) äraveoks kirjutage tellimus@ragnsells.com või helistage infotelefonil 6060 439.
 
Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3. Vedu on tasuta.
Märkige ära, mida soovite üle anda ja ligikaudne kogus, aadress ning telefon. Seejärel võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku aeg, millal auto saab järgi tulla.
 
Suurjäätmete veoteenuse osutamise täpse kuupäeva saate teada tellimuse esitamisel. Vedu toimub kahe nädala jooksul. Vastavalt Keila linna jäätmehoolduseeskirjale ei ole mahutiväliste olmejäätmete teke lubatud! Erisusena võib tekkinud suurjäätmed või ehitus-lammutusprahi mahuti kõrvale asetada jäätmevedajaga eelnevalt kokkulepitud ajaks, arvestusega, et need jäätmed peavad olema ära veetud hiljemalt jäätmete väljapanemisele järgneva tööpäeva kella 17-ks.
 

Tasuta pakendite äravedu Keila eramajadest ja korteriühistutest

Tootjavastutusorganisatsioon TVO  koostöös oma partneritega pakub Keila linnas tasuta pakendijäätmete äravedu.

Eramutele pakendikott („kollase koti teenus")

Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Ära viidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi 150-liitrine kollane kilekott. Teenuse tellimise järel saadetakse esimene pakendikott postiga.

Täis pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära. Kui teenuse tellijal on antud jäätmekäitlusfirmale e-mail, siis saadetakse 2 päeva enne pakendikoti äraviimist sellele vastav meeldetuletus. Kui pakendeid on kogunenud rohkem, saab tellida järgmiseks korraks lisakoti.

2 päeva enne saab teatada ka pakendikoti äraviimise loobumisest. Kui seda ei tehta, tuleb tühisõidu eest tasuda 3 eurot ja 84 senti. Sama summa tuleb tasuda, kui pakendikotti pannakse lihtsalt olemprügi.

Teenuse tellimine

Pakendikoti teenust saab tellida internetist aadressil www.tvo.ee/pakendikott või helistades otse jäätmekäitlusfirmasse Ragn-Sells numbril 60 60439.

 

Korteriühistutele pakendikonteiner

Pakendikonteiner mahutab 600 liitrit pakendijäätmeid, mis peavad olema tühjad ning kokku pressitud.

Pakendikonteinerite tühjendamine toimub vastavalt täpsustatavale kokkuleppele 1 – 4 korda kuus. Kui pakendikonteinerisse on pandud segaolmejäätmeid või toiduaineid sisaldavaid pakendijäätmeid, siis konteinerit ei tühjendata ning teenuse tellijal tuleb tühisõidu eest tasuda 3 eurot ja 84 senti.

Teenuse tellimine

Pakendikonteineri teenust saab tellida internetist aadressil www.tvo.ee/korteriuehistule-oma-pakendikonteiner  või helistades otse jäätmekäitlusfirmasse Ragn-Sells numbril 60 60439.