Tänavavalgustus: AS Keila Vesi info@keilavesi.ee 502 2148
Lume- ja libedustõrje:

AS Eesti Keskkonnateenused

Jüri Ressar - 5012710

keila@keskkonnateenused.ee Margus Teng 5013044     
Haljasalade hooldus: Turf OÜ        
Liikluskorraldus:       
Prügivedu:

Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Taaskasutus Organisatsioon

Eesti Pakendiringlus OÜ

   
 
  

Avalike  haljasalade hoolduse küsimustes pöörduda linnaaednik/keskkonnanõuniku poole.

Tel. 6790750, mobiil 5230863