Tänavavalgustus: AS Keila Vesi info@keilavesi.ee 502 2148
Lume- ja libedustõrje:

EKT Teed OÜ 

Sander Kurema, telefon +372 507 2060

sander.kurema@eteed.ee

507 2060
Haljasalade hooldus, pargiteede puhastamine

Turf OÜ    56 119 966 

   
Liikluskorraldus:       
Prügivedu:

Ragn Sells AS 

Eesti Taaskasutus Organisatsioon

Eesti Pakendiringlus OÜ

   
 
  

Avalike  haljasalade hoolduse küsimustes pöörduda linnaaednik/keskkonnanõuniku poole.

Tel. 6790750