HOOLDAJATOETUS TÄISEALISE ISIKU HOOLDAJALE

Hooldajatoetust makstakse täisealisele isikule määratud hooldajale. 
Hooldajatoetuse taotleja ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik.
Toetus makstakse välja igakuiselt.

Hooldajatoetuse määr 2022. aastal on 70 eurot kuus.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus täisealise puudega isiku hooldajaks ja hooldajatoetuse määramiseks
Taotluste blanketid on vajadusel leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833