HOOLDAJATOETUS PUUDEGA LAPSE HOOLDAJALE

Toetust makstakse 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada lapse hooldamise tõttu.
Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, ühekordse avalduse Keila Linnavalitsusele.
Toetus makstakse välja igakuiselt.
Toetuse määr 2022. aastal on 70 eurot kuus.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus puudega lapse hooldajateotuse taotlemiseks
Taotluste blanketid on vajadusel leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833