23.09.20

KEILA NOOR LAULJA  2020

16.10.2020.a. algusega kell 16.00 ja 18.00 toimub lauluvõistlus KEILA NOOR LAULJA 2020. See on maakondliku laste lauluvõistluse HARJUMAA LAULULAPS 2020 eelvoor, mis toimub sellel aastal 06.- 07.11.2020 samuti Keila Kultuurikeskuses.

 Osaleda võivad  kõik lapsed, kes omavad sissekirjutust Keila linnas(on  rahvastikuregistrijärgsed elanikud), olenemata sellest, millises üldhariduslikus- või huvikoolis nad õpivad ning millises lasteaias käivad. Osaleda võivad ka kodused lapsed.

Vanuserühmad lauluvõistlusel on järgmised:

3 - 4, 5 - 6, 7 - 9,10 - 12, 13 - 15,16 - 18(19) aastased.                                                                          

Laulja vanust arvutatakse seisuga 06.11.2020

Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid. Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaveri- või mõne muu instrumendi saade, saateansambel.

Proovid toimuvad Keila Kultuurikeskuses 16.10.2020 alates kella 10.00-st.                  

 Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemisjärjekorra alusel kuni 5 minutit.

Hindamine:

Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.

Hindamisele lähevad:

  • musikaalsus
  • selge diktsioon
  • elementaarne laulutehnika
  • individuaalsed hääle omadused
  • terviklik interpretatsioon

 

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi. Hindamine toimub 10-palli süsteemis (kui žürii ei otsusta teisiti).

Žürii kutsub kokku „KEILA NOOR LAULJA 2020"  korraldustoimkond.

Žüriil otsustab, kes igast vanuserühmast esindavad Keila linna lauluvõistlusel  Harjumaa laululaps 2020.

 Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

 

REGISTREERIMINE TOIMUB kuni 09.10. 2020.

 

 

Registreerimisleht lk.2

Registreerimiseks tuleb saata osaleja nimi ja järgnev info aadressil  kultuur@keila.ee

 

OSAVÕTJA:

EESNIMI

                        PEREKONNANIMI

                        SÜNNIAEG

                        LAPSE VANUS (seisuga 06.11.2020)

                        ELUKOHT ( aadress, lapsevanema kontakt)

LAULUÕPETAJA:             NIMI

                                            TELEFON

E-POST

REPERTUAAR

                     LAULU PEALKIRI

                        MUUSIKA AUTOR

                        SÕNADE AUTOR / TÕLKIJA                               

                        LAULU PIKKUS (min.)

 

SAATEINSTRUMENT (mitte rohkem kui 3, märkida millised)

FONOGRAMM (millisel helikandjal)

TAUSTALAULJAID (mitte rohkem kui 3, märkida mitu)

 

NB! Noodid palun toimetada hiljemalt 9.oktoobriks 2020 Keila Kultuurikeskusesse.                            

 

Proovid toimuvad Keila Kultuurikeskuses 16.10.2020 alates kella 10.00-st

 

1. KONTSERT kell 16.00

Esinevad alljärgnevate vanuserühmade lapsed:

3 - 4    aastased

5 - 6    aastased

7 - 9    aastased

 

2.KONTSERT kell 18.00

Esinevad alljärgnevate vanuserühmade lapsed:

10-12 aastased

13-15 aastased

16-18(19) aastased

 

 

Peep Raun

Keila Kultuurikeskus

Kunstiline juht

 

Peep.Raun@keila.ee