Keila linna teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/ , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn" või teostage otsing Keila Linnavalitsuse dokumendiregistris.

* * * 

Keila Linnavalitsus kuulutab välja Keila linna tänavate pindamistööde OJV teenuse hinnapäringu.
Hinnapakkumise eesmärgiks on riigihanke viitenumbriga 248774 „Keila linnatänavate pindamistööd 2022" töövõtulepingu omanikujärelevalve teenuse osutamiseks käsunduslepingu sõlmimine.
Teenuse lähteülesanne
OJV lepingu projekt

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 07.06.2022 kell 14.00, pakkumused tuleb esitada e-posti
aadressile olar.barndok@keila.ee ja koopia klv@keila.ee.

***

Keila Linnavalitsus kuulutab välja Haapsalu mnt taastusremondi omanikujärelevalve hanke. 
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30.05.2022 kell 14.00. 
Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile olar.barndok@keila.ee ja koopia klv@keila.ee.

Lähteülesanne 
Käsunduslepingu projekt

* * *

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Keila linn, Haapsalu mnt (Keskväljak kuni Jaama tänav) taastusremondi töö (osa asendamine samaväärsega)" hanke viitenumber 248544.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 08.06.2022 kell 10.00

* * *

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise lihthankemenetluse „Keila linnatänavate pindamistööd 2022" hanke viitenumber 248774.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 06.06.2022 kell 10:00

* * * 

Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009

Hankeplaan 2022

Hankeplaan 2021

Hankeplaan 2020

Hankeplaan 2019

Hankeplaan 2018

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013