« Tagasi

Keila Linnavolikogu 11. istungi teade

Keila Linnavolikogu 11. istung toimub teisipäeval, 21. juunil 2022.a kell 18.00 Tuula Seltsimajas, Vana-Tuula tee 2.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna 2021. aasta majandusaasta aruanne
  3. Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve
  4. Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise kord
  5. Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmine
  6. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks
  7. Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
  8. Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine
  9. Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
  10. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine