« Tagasi

Keila Linnavalitsus 27.istung

Linnavalitsus kooskõlastas Keila Muusikakooli töötajate koosseisu koos töökohtade arvuga alates 1. juunist 2022 alljärgnevalt: direktor 1,0, õpetajaid 17,67, kontsertmeister 1,48, klaverihäälestaja 0,7 ning sekretär-administraator 1,0 ametikohta.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa maasoojuspuuraukude rajamiseks Tervise tn 19 kinnistul.

Linnavalitsus muutis Keila linnas asuva katastriüksuse aadress Männiku tn 29  uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Pargi tn 17.

Linnavalitsus otsustas võtta arvelt maha Keila Linnavalitsuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse valduses linnavarana arvel olev senine Ülesõidu tn 43 (17 947 m2, maksumusega 9150 eurot) katastriüksus ja võtta arvele järgmised Ülesõidu tn 43 katastriüksuse jagamisel moodustatud katastriüksused: Ülesõidu tn 43 (14779 m² üldkasutatav maa) ja Suve tänav (3171 m² transpordimaa).

Linnvalitsus kiitis heaks avatud hankemenetluse  "Üleujutusohuga alade rajatiste rekonstrueerimine ja Vesiveski jalakäijate silla ehitus" hanke alusdokumentides tehtud vormistusparandused.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. maist 2022 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Sotsiaaltoetusi maksti summas 150 eurot ning otsustati Keila Haigla hoone sotsiaaleluruumide ukraina sõjapõgenikele üürileandmisi.