« Tagasi

16.nädal 2022

 

Esmaspäev, 18.aprill:

Linnavalitsus toimus kohtumine Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega teemal info edastus investinharju.ee  koduleht.

Eesti Lastekirjanduse Keskus viib käesoleval aastal koostöös keskraamatukogudega läbi sarja „Lastekirjanduse erialapäev maakonnas". Esmaspäeval toimus erialapäev Harjumaa rahva- ja kooliraamatukogude töötajatele. Keila Kooli aulas toimunud päeval tutvustati uuemat laste- ja noortekirjandust, tehti ülevaade tänapäevasest illustratsioonikunstist ja selle lugemisoskusest. Lisaks jagati praktilisi nippe ja soovitusi, kuidas tekitada lastes huvi raamatute ja lugemise vastu. Pärast erialapäeva said kolleegid maakonnast ka meie raamatukogust läbi astuda ning omavahel veidi kogemusi vahetada.

Kultuurikeskuses linastus uus Eesti mängufilm „Apteeker Melchior". Filmi süžee põhineb raamatumüügi edetabelite tipust tuntud Indrek Hargla romaanisarjal. Tallinnas tapetakse kuulus ordurüütel – kangelane, kes vabastas Läänemere piraatidest. Nüüd on ta pea maha raiutud ja suu münte täis topitud. Kadunud on kuldkett, mille ta alles samal päeval ostis. Kohtuhärra Wenzel Dorn võtab mõrvapaigale kaasa noore apteekri Melchior Wakenstede. Noormees on nagu verekoer, kes oskavat ka surnutega rääkida. Melchiori nutikus ja Dorni oskamatus viivad aga selleni, et kogu mõrvaloo lahendamine jääb apteekri õlule.  Apteeker Melchiori rollis teeb kinodebüüdi Märten Metsaviir. Lisaks teevad kaasa Maarja Johanna Mägi, Marko Matvere, Henessi Schmidt, Franz Malmsten, Mait Malmsten, Andero Ermel, Alo Kõrve, Ken Rüütel, Hendrik Toompere ja paljud teised.

Selgus, et Keila õpilasmalevasse kandideeris sellel aasta 98 noort. Järgmise nädala lõpus saabub Sulle e-mail, kus on vaja valida endale sobilik vestluse aeg.  Vestlused toimuvad vahemikus 7-9.juuni.

Keila Lasteaias Vikerkaar on käesolev nädal südamenädal. Ka meie lasteaias toimub südamenädala raames rühmadele vahvaid tegevusi. Nädal algas mitmele rühmale liikumisõpetaja Sirje eestvedamisel teatevõistlusega. Võistluste käigus said lapsed nii joosta, hüpata kui harjutada koostööd paarilisega.

Algasid Keskväljak 4 korterelamu ehituse ettevalmistustööd.

Terviseamet andis teda, et perearstikonkursile (nimistu N0308, Tiina Kolesnik, Keila linn, Lääne-Harju vald, Saue vald) ei laekunud kandideerimise tähtajaks ühtegi avaldust, seega on konkurss nimistule uue perearsti leidmiseks luhtunud. Lähiajal kuulutatakse välja uus konkurs.

 

Teisipäev, 19.aprill:

Keilas on 19.aprilli seisuga 183 sõjapõgenikku.

Saabus teade, et Keila elanikel on võimalik saada tasuta psühhosotsiaalset abi. Sotsiaalministeerium on toetanud Keila linnavalitsuse esitatud vaimse tervise teenusetoetuse projekti, mille tulemusel on Keila linna elanikel kuni käesoleva aasta lõpuni võimalik saada tasuta  psühhosotsiaalset abi. Selleks on sõlmitud kokkulepped kolme Keila linnas tegutseva  teenuseosutajatega, kelle seast saab teenuse soovija valida endale sobiva. Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta teenuseosutajaga:

- MTÜ Toetus, Keskväljak 10, Keila E-post: toetus@toetus.ee Telefon: +372 5300 8635. Registreeruda on võimalik ka kodulehe kaudu: https://toetus.ee/individuaalne-noustamine/ Teenused: psühholoogiline nõustamine, ukrainakeelne psühholoogiline nõustamine .

-  Famitre OÜ  Keskväljak 13a, Anu Ehrpais psühholoog, pereterapeut, E-post: nu.ehrpais@gmail.com Teenused: psühholoogiline nõustamine, pereteraapia.

-  Keila Teraapiakeskus OÜ telefon: +372 56607792 E-post: info@keilatk.ee Teenused: sühholoogiline nõustamine, pereteraapia, loovteraapia. Nõustamisele registreerimisel küsitakse isikuandmeid.

Teisipäeval, 19. aprillil toimus raamatukogus eakate lugemisklubi esimene kokkusaamine. Kohtumisel arutati lugemisklubi korralduslikku poolt- mida raamatuklubilt oodatakse, milliseid raamatuid valida, millal kokkusaamised toimuvad. Otsustati, et järgmine kohtumine toimub 17. mail. Siis tutvustab igaüks ühte endale olulist raamatut olenemata žanrist. Teisipäevase kohtumise taustaks oli Anu Raua loomingu väljapanek. Tutvustati tema jutukogu "Kuue ruuduga aken".

 

Kolmapäev, 20.aprill:

Harju Elekter Eesti andis teada, et Formula Student Team Tallinn meeskond käis meil Harju Elektri Eesti tehastes külas. Ühtlasi said noored taaskohtuda enda tudengivormeli masinaga, mis on parasjagu meie ühes tehases hoiul. Harju Elektri Grupp on Formula Student Team Tallinn tegemisi toetanud juba 2016. aastast. „Kanname uhkelt kuldsponsori tiitlit, sest koostöö haakub ideaalselt Harju Elektri toetuspõhimõtetega - toetada eelkõige haridust ja noorte tehnikahuvi ning kohalikku noortesporti," oli kirjas teates.

Südamenädala raames toimus järjekordseks toredaks traditsiooniks kujunenud orienteerumismäng  "Liikumisruum on liikumisrõõm". Lapsed orienteerusid seekord keskpargis piltide abil ja täitsid seitsmes punktis eelnevalt saadud õpetlikult põnevaid juhiseid: esimeses punktis jooksid puude vahel ussijooksu ja pistsid taskusse käbi, mida sai viiendas punktis kasutada; teises punktis hüppasid ja pugesid, abiks olid nii puud kui kummid; kolmandas kõndisid mõõtsammudega ümber põõsa; neljandas kallistati hulgakesi koos suurt puud; viiendas visati käbidega läbi rõnga täpsust; kuuendas liiguti labürindi käikudes; seitsmendas õpiti/korrati numbrite ja kella tundmist. Lapsed said tänutäheks medali. Suurepärane, päikesest pakatav ilm oli täna lisaboonuseks. Tänusõnad nii väikesematele kui suurematele rõõmsameelsetele osalejatele. Aitäh liikumisõpetaja Sirjele vahva, tervisliku ja õpetliku ülemajalise orienteerumismängu korraldamise eest! Ja nagu me kõik teame - südame tervis on otseses seoses nii meie meeleolude, emotsioonide, suhtumise kui suhtlemisega, muudest tervislikest ettevõtmistest rääkimata. Südamenädala tagataskutarkus ehk võlutrikk võiks kõlada nii - tasakaalukusel on loomulikult taastav võime. Päikest ja meelerahu kõigi südametesse!  PILDID

Noortekeskuses on täna külas Viljandi noorsootöötajad. Nad vist kadestasid veidi meie noorte võimalusi. Noortekeskuses alustas tööd osalise koormusega noor Robert Ortroško noorsootöötaja abina. Ülesanneteks on noorsootöötajate abistamine avatud alal, Logiraamatu täitmise jälgmine ja ning töötajate toetamine töös Ukraina noortega.

Keila Väärikate Ülikoolis toimus Harju Maakonnaraamatukogus loeng „ILUKÕRRELISED JA LILLENIIDUD", kõneles Helle Väärsi.

Keila linna esindus eesotsas abilinnapea Eike Käsiga osalevad paikkonna vaimse tervise  kaardistamise töötoas. Harjumaa tervisenõukogu algatusel viiakse maakonnas ellu vaimse tervise valdkonna kaardistus. Eesmärk on viia ellu kohaliku tasandi vaimse tervise valdkonna uuring.   KOV-ide koondatud meeskondades lepitakse (kohtumisel) kokku: mis on omavalitsuses kõige suuremad vaimse tervisega seotud mured ja millisele sihtgrupile peaks suunama toetava fookuse esmajoones. Teema käsitlemisel vaadatakse üle rollid omavalitsuse sees, kuid tehakse ettepanekud nii maakonnale kui ka riigi tasandile vaimse tervise teema paremaks toetamiseks. Mõtteid ja kogemusi jagatakse teiste omavalitsustega kohapeal.  Uuringu läbiviimisel kasutatakse koosloome meetodit, mis annab osalejatele võimaluse leida lahendusi väga erinevatele probleemidele ja sobib hästi arendustegevuste kavandamiseks, kus soovitud tulemused sõltuvad erinevate osaliste omavahelisest dialoogist, osapoolte aktiivsest panustamisest ning ühe organisatsiooni piire ületavast koostööst. Koosloome meetodil uuringu aitavad läbi viia majandusteadlane Jaan Aps - tunnustatumaid mõju hindamise eksperte Eestis ja TÜ doktorant Rasmus Pedanik - arendusprogrammide disaini ja koosloome töötubade pikaaegne läbiviija ja Sotsiaalse Innovatsioonilabori juht.

Harjumaa Muuseum alustas jüripäeva haridusprogrammiga, kus lapsed saavad end talutöödes proovile panna. Kaaluvad kartuleid, pesevad jõeveega pesu, toimub sigade ajamise mäng, puude saagimine. Raske töö eest ootab soe leib võiga ja tee.

 

Neljapäev, 21.aprill:

Keila Koolis oli 65.lennu lõpukellapäev. Linnapea Enno Fels lükkas abiturientide lõpukellapäeva pärastlõunal edasi kõik oma tegemised, et võtta lõpetajad oma kabinetis vastu ja pärast lühikest vestlust teha linnavalitsuse  katusel traditsiooniks saanud ühispilt.  Edukat eksamiperioodi ! PILDID

Keila Kooli Algkoolimaja koduloonädala lõpetuseks toimus täna kodulookonverents, kus õpilased kandsid lühinäidenditena ette oma uurimused, kuidas vanal ajal koolielu käis - alates Forseliuse ajast XVII sajandi teisest poolest kuni lähiminevikuni. PILDID

25.Keila Linnavalitsuse istung 21.aprillil 2022.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2022. aastal kogukonna projektitoetust mittetulundusühingule SPORDIKLUBI SPORTLOVE 500 eurot Eesti olümpiakrossi karikavõistluste Keila etapi korralduskulude osaliseks katmiseks. Jalgrattavõistlus korraldatakse Keila terviseradadel ja on kooskõlastatud osaühinguga Keila Tervisekeskus.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu laiendamisel Linnamäe tee 2 kinnistul.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse „Üleujutusohuga alade rajatiste rekonstrueerimine ja Vesiveski jalakäijate silla ehitus" e-menetlusena ja määras riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Inge Angerjas, kes juhib ka hanke läbiviimiseks vajalike toimingute tarbeks moodustatud komisjoni.

Linnavalitsus kiitis heaks avalikustamisele suunamiseks  projekteerimistingimused Allika tn 7 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja uue korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel on Allika tn 7 asuval 2062 ruutmeetrilisel kinnistul 1969. a kasutusele võetud kahekorruseline ja ehitisealuse pinnaga 68 m² üksikelamu (EHR kood 116028158) ja ühekorruseline majandushoone ehitisealuse pinnaga 45 m². Väljastatud tingimuste järgi võib kinnistule projekteerida kuni 610 m² ehitistealuse pinnaga  kuni 5-korruselise, kuni 17 meetri kõrguse kuni 25 elukorteriga elamu, parkimiskohad iga korteri tarbeks kinnistule. Lisaks tuleb koostada projekt, mis käsitleb krundi kõrval asuva Allika tänava osa sõidutee, kergliiklustee ning parkimiskohtade ehitamist ning piirkonna haljasalade asukohti, haljastamist, prügimajade asukohti, tänavavalgustuse rajamist, sademevee ärajuhtimist ja immutamist ning vajadusel olemasolevat tehnovõrkude nihutamist/ümbertõstmist.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse „Sõiduauto kasutusrent" Keila Sotsiaalkeskuse tarbeks invasõidukiks kohandatava mahtuniversaali soetamiseks. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati abilinnapea Eike Käsi, kes juhib ka hankemenetlustega seotud toiminute läbiviimiseks moodustatud komisjoni.

Linnavalitsus tegi järjekordsed toimingu Ukrainast tulnud sõjapõgenikele Keila Haigla A korpuse ruumide üürile andmisel.

Linnavalitsus andis sotsiaaltöötajale välja volituse tuua isikut tõendavad dokumendid isikule, kellel kinnitati püsiv võimatus dokumendile ise järgi minema.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna teenetemärgi kandidaatide esitamise uueks tähtajaks 22. mai 2022.

Linnavalitsus lubas linnapea puhkusele alates esmaspäevast, 25.aprillist kuni 6.maini.

Sotsiaalkeskuses oli kirbukas.

Miki lasteaias toimub 21.04 ja 22.04 Verge Eesti OÜ koolitus " Verge metoodika baaskoolitus". Terve aprill on Miki lasteaias tervisekuu: toimuvad matkad, toitume tervislikult, liikumisõpetaja tutvustab lastele tennisemängu, õpetajad loevad samme, rühmatreeningud töötajatele.

Linnavalitsuses toimus töökoosolek AS Ragn Sells esindajatega olmejäätmete veo kontsessioonilepingu küsimuses.

Neljapäeval toimus Keila tervisekeskuse basseinis süstasõidu ohutuskoolitus Keila Kooli aktiivse elu  ja liikumismooduli õpilastele. Koolitust viis läbi meie kooli vilistlane Andres Sepp.

Rukkilille lasteaia koolieelikud õppekäigul Muraste looduskoolis - õppekäik oli väga huvitav ja hariv. Lastele meeldis väga. Õpiti käitumist metsas, mängiti läbi, kuidas helistada kui oled eksinud, mis peab matkal kindlasti kaasas olema, kuidas päikese järgi orienteeruda, mida suupärast häda korral metsast leida, millist vett võib juua ja kuidas käituda, kui põdraga teed ristuvad jne jne.

Jaaniussid, Kiilid, väike ports Lepatriinusid, Rohutirtsusid ja Sipelgaid  nüüd matkatarkust täis.

 

Reede, 22.aprill:

Keila Lehes: Keila Noorest Lauljast, Töömessist, toasooja hinnast, Prismast, kodulookogust raamatukogus, teenetemärgist, logopeedilisest teraapiast täiskasvanutele,  psühhosotsiaalsest abist, vilistlaste kokkutulekust, kergejõustikust. Palamets pajatab rüütliturniiridest. Tegija on Sten Esna.

Sai digitaliseeritud vana videomaterjal kuumaõhupallivõistlusest Keila CUP 2000, mis toimus 17.-20.augustil 2000.aastal Keilas.

Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega õpiti ukrainlaste juhendamisel borši tegema.

 

Laupäev, 23.aprill:

Kirjanik Aino Pervik tähistab 22. aprillil oma 90. -ndat sünnipäeva. Sel puhul loeb laupäevasel ettelugemishommikul Aare Lepiksaar lastele ette justnimelt Aino Perviku raamatut. Loomulikult ei saa see olla miski muu, kui "Paula raamatukogus".

Naiskodukaitse Keila jaoskond kutsub alates kella 9-st hommikul terve ööpäeva kestel orienteeruma 4 km rajal. Raja algus- ja lõpp-punkt on Keila kooli juures. Kanname sinilille, anname au! Rajale on üles pandud küsimused. Vastused palun saata koos kontaktandmetega meiliaadressi: pilleriin63@yahoo.com Raja läbinute vahel loositakse temaatilisi auhindu. Rada on avatud 24 tundi! Raja alguses Keila kooli juures kohal naiskodukaitsjad alates kella 11-st. Meie käest saab soetada ka sinililli ja muud sinilillekampaaniaga seonduvat.

Panter Motorsport korraldab 23.aprillil algusega kell 11.00 Keila Motohallis mototriali võistluse, kus osalevad nii lapsed, kui ka täiskasvanud. Rajad on tehtud Motohalli ümbrusesse, kui ka Motohalli sisse. Lastele start kell 11.00 ja suurematele kell 14.00 Ürituse kohta lisainfo: https://results.trial.ee

Harjumaa Muuseum kutsub Jüripäeva tähistama Padise kloostris. Kavas kell 12.00 – 13.00 arheoloogid Villu Kadakas ja Mihkel Mäesalu tutvustavad kloostris kõige vanemat kihistust ja räägivad, mida me saame arheoloogiliste leidude toel jüriöö sündmuste kohta teada. Kell 13.00 – 13.30 tutvustavad ajaloolased Kristjan Kaljusaar ja German Lebedev kloostris näitust „Universitas vasallorum" Harju-Viru rüütelkonna ajaloost. Kloostri külastuskeskuses kell 13.30 – 14.00 Kohvipaus ja vestlus. Kell 14.00 – 15.00 ajaloolane Linda Kaljundi ja kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem räägivad Jüriöö ülestõusu järelelust Eesti kirjanduses ja kunstis. Ca kell 15.15 vapramatele ekskursioon arheoloog Ain Mäesaluga Padise linnamäele. NB! Kell 14 algab Padisel jüriöö jooks ja meeleolukas rahvapidu, mille kohta leiate rohkem infot Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise rahvamaja FB-lehelt. Koostöös Harjumaa Muuseumi, Keskaja Keskuse ja Lääne-Harju Koostöökoguga. Rahvajooksu ja -peo korraldab Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise rahvamaja.

Tervisekeskuses toimuvad nädalavahetusel lauatennise võistlused.

Viljandis toimunud Eesti Murdmaajooksusarja 2022 I etapil võitis (esmakordselt) Karmel Jano U16 vanuseklassis. Sari koosneb 6.etapist. Võistlus toimus koos Viljandi maakonna meistrivõistlustega.

 

Pühapäev, 24.aprill:

Keila Terviseradadel toimus Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasarja etapp Keila XCO. Jalgratta Eesti Olümpiakrossi karikasari on üle-eestiline jalgrattakrosside võistlussari. Tänasel etapil tuli kaks kolmandat kohta Keilasse. Anna Helene Rauk saavutas N10 klassis 3.nda koha ja Riko Tammepuu M16 klassis. Karikasarja formaat on klassikaline olümpiakross (ingl k. cross-country olympic) ehk XCO.  Olümpiakross märgib võistluse formaati, kus sõidetakse lühikesel 4-6 km pikkusel tehnilisel ringil ning raja läbimine nõuab võistlejatelt häid rattavalitsemise oskusi ning paneb proovile füüsilise suutlikkuse. Tegemist on kõige tähtsama maastikurattasõidu alaga maailmas – XCO-formaadis võidusõit on ainsa MTB alana kaasaegsete suveolümpiamängude kavas. PILDID

AX teatril oli kontrolletendus – Andrel Anissomovi „Orkaan võilillele", lavastaja Raivo Adlas, kunstnik Ene Luik-Mudist, osades Urmas Meri, Õnne-Sigrid Mättik, Ahti Noor, Marilin Prants. Esietendus on 6. ja 7.mail Keila Kultuurikeskuses. PILDID