« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu 8. istungile

Keila Linnavolikogu 8. istung toimub teisipäeval, 26. aprillil 2022.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" muutmine
  3. Keila linna jäätmehoolduseeskiri
  4. Keila linnas asuvate Pargi tn 1 ja Pargi tn 3 kinnisasjadele sundvalduse seadmine avaliku kasutusega kergliiklustee talumiskohustuse kehtestamiseks
  5. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

eelnõud leiab: https://www.keila.ee/et/istungite-eelnoud