« Tagasi

13.nädal 2022

Esmaspäev, 28.märts:

Linnavalitsus sai täna Keila haigla maja A korpuses kätte ligi 600 ruutmeetrit üüritud pinda, et kasutada seda majutuse ning abiruumidena Ukraina sõjapõgenikele ajutise majutuskoha võimaldamiseks. Endistesse perearstide kasutuses olnud ruumidesse on vabatahtlike abil ja annetustest kogunenud esemetega sisustatud praegu kümme tuba 30 voodiasemega. Esimesed toad on juba broneeritud ja sisse hakatakse kolima lähipäevil.

Kümmekond Keilasse jõudnud sõjapõgenikust perekonda on lahke pererahva abil saanud elamise. Suur aitäh teile, kes olete oma ukse avanud abivajajatele! Eluruume on põgenikele veel vaja. Kel oleks pakkuda elamispinda, siis andke sellest palun teada linnavalitsusele e-kirjaga aadressil klv@keila.ee . Keilasse on praeguse seisuga jõudnud üle 130 Ukraina sõja eest pakku tulnud inimese, peamiselt naised ja lapsed. Miki lasteaias eelmisel reedel avatud rühmas on ukrainlastest abiõpetajate hoole all kümmekond last, Keila Koolis õpib 40 Ukraina juurtega õpilast.

Saabus teada, et Tartu Ülikooli teaduskooli emakeeleolümpiaadi „Suuline keel kõnes ja kirjas" lõppvoorus saavutas Keila Kooli õpilane Lisette Tarto 7.-8.klasside arvestuses väärika IV tulemuse.  Lisette õpetaja on Tiina Murdla. Karl-Henri Käämeri juhendamisel tegi Mirell Pajumets tegi 9.-10.klasside arvestusest 11.tulemuse.

Tuula teele ehitatav jalakäijate tunnel on valmis! Seest õõnes monoliitbetoonist risttahukas on vaja vaid oma kohale nihutada. See töö võetakse ette siis, kui ilmad on soojemad.  Siis saab ka ligipääsuteid rajama hakata.

Keila linnavalitsuse  eestkoste- ja sotsiaaltööspetsialist Merlin Jänes. Saaremaa juurtega Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistriõppe lõpetanud  Merlin on varem töötanud erivajadustega lastega ja Töötukassa juhtumikorraldajana. Tema kogemustepagasis on ka vabatahtlikuaasta Tšehhi Vabariigis, kus aitas perekeskuses emadele ja noortele mõeldud programmide ettevalmistusel ja läbiviimisel.

Aeg teha ettepanek, kellele anda Keila linna teenetemärk.  Ettepanekud on avaldusena oodatud enne 15.aprilli linnavalitsuse e-aadressil klv@keila.ee ja see peab sisaldama Keila linna teenetemärgi kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust. Teenetemärk antakse viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste eest, või sügavamat tähendust omavate Keila linna kultuurielu elavdanud või linna nime austanud kestvamate teenete eest, s.o. elutööpreemiana. Seni on alates 1998.aastast välja antud 39 teenetemärki. Loe juurde: https://www.keila.ee/teenetemargid

Harjumaa Muuseumi Paldiski osal, Amandus Adamsoni ateljeemuuseumil on uus koduleht https://amandusadamson.ee

 

Teisipäev, 29.märts:

Keila Linnavolikogu 7. istung toimus teisipäeval, 29. märtsil 2022.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna kliima- ja energiakava (juurde lisatud) ja otsustas selle avalikustada see Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Keila linna kliima- ja energiakava avalik väljapanek toimub 4. aprillist kuni 18. aprillini 2022. Ettepanekuid Keila linna kliima- ja energiakava kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 18. aprill 2022 kella 16.30-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Keila linna kliima- ja energiakava aastateks avalik arutelu toimub 26. aprillil 2022 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Kliima- ja energiakava peamine eesmärk on suurendada Keila linna valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks ning vähendada Keila linna kasvuhoonegaaside heidet. Kava on koostatud koostöös Europolis OÜ-ga. Sarnane kliimakava on teadaolevalt vähem, kui kümnel Eesti omavalitsusel. Kliimakava olemasolu võib hõlbustada keskkonda säästvatele projektidele rahastuse leidmist.

Linnavolikogu muutis oma 22.02.2022 otsust „Rahalise kohustuse võtmine", parandades punkti 1.4, mille uus sõnastus on  „1.4. avatud hankemenetlus „Tahvel- ja sülearvutid Keila Koolile", lepingu tähtajaga kuni 5 aastat;". Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 2 punktis 1.4 nimetatud hanke, lepingu tähtajaga 4 aastat, läbiviimisel lähtuti hankeplaanis kinnitatud maksumusest. Hankeplaanis oli selleks fikseeritud hanke ühe aasta eeldatav maksumus, 21000 eurot. Kõik pakkumused ületasid hanke eeldatavat maksumust oluliselt ning hankija tunnistas hanke nurjunuks.  Keila Kooli õpetajatel on jätkuvalt vajalik soetada tahvel- ja sülearvuteid õppetöö läbiviimiseks. Keila linnavalitsuse IT- spetsialisti hinnangul oleks mõistlik lepingu maksimaalne periood 5 aastat. Keila Kool soovib hankida koolile 60 sülearvutit, 75 tahvelarvutit ja 30 sülearvuti dokkimisjaama. Hanke eeldatav kogumaksumus 5-aastase lepingu perioodi korral on 65000€+km.

Keila Linnavolikogu muutis oma 30. oktoobri 2018 määrust „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas".  Uue sõnastuse järgi vabastatakse lasteasutuses käiv laps toidukulu tasumisest täies ulatuses lasteasutuses kohal käidud päevade eest, kui toidukulu maksumus on kuni 2 eurot ja 20 senti. See vabastus kehtib kui lapse ja tema mõlema vanema, üksikvanema, eestkostja või hooldaja elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või  laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel, või Keila eralasteaias Rukkilill käiva lapse rahvastikuregistrijärgne omavalitsus on andnud nõusoleku Keila Linnavalitsuse määratud kohamaksumuse tasumiseks, või lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine" alusel.".  Kui lapse ühe vanema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn vabastatakse laps toidukulu tasumisest 1 euro ja 10  sendi ulatuses toidukulu maksumusest lasteasutuses kohal käidud päevade eest. Määrus rakendub 1.aprillist 2022.

Linnavolikogu muutis Keila Lasteaed Miki põhimääruse § 7 lõiget 2, mille uus sõnastus on „(2) Lasteasutuses moodustatakse vastavalt vajadusele ja võimalustele sõimerühmad, lasteaiarühmad, liitrühmad ja sobitus- või erirühmad." Muudatus tehti, et saaks Miki lasteaias luua Ukraina sõjapõgenikest lastele liitrühm.

Linnavolikogu kehtestas Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu  (OÜ Hendrikson & Ko töö number: 2546/16), millega on nimetatud kinnistule määratud ehitusõigus, maakasutus-ja ehitustingimused kaasaegse multifunktsionaalse hoone (kauplus, kohvikud, kino jm) ehitamiseks koos vaateplatvormiga ja jõeäärne promenaad.  Planeeritav maa-ala asub Keila linnas Tallinn-Paldiski maantee, Keila jõe ja Maxima kaupluse vahelisel alal ning on praegu hoonestamata (valdavalt rohumaa). Planeeringuga hõlmatakse Vesiveski I kinnistu (katastriüksuse tunnus: 29601:007:0260, pindala: 10 276 m², maakasutuse sihtotstarve: sihtotstarbeta maa) ja osaliselt Tallinna maantee kinnistu. Vesiveski I kinnistu kuulub Kinnisvaravalduse AS-le ja Tallinna maantee kinnistu Keila linnale. Planeeringuala suurus on  ~1,5 ha. Planeeringuga on kavandatud krundi kasutamise sihtotstarve on 100% äri- ja ühiskondlike hoonete maa; suurim lubatud hoonete arv on 1; suurim ehitusalune pind maa peal on 2000 m² ja maa all 1600 m²; suurim hoonestuskõrgus 14 m. 40 parkimiskohta on planeeritud pos 1 kinnistul (sh 1 invakoht) ja 48 parkimiskohta on ette nähtud planeeritud hoones -1 korrusel ning 23 kohta (sh 1 invakoht) on transpordimaa kinnistul Tallinna maantee. Jalakäijate tarbeks planeeringuga kavandatud avalikult kasutatav jalgtee jääb planeeritud hoonest itta. Hoone aktsendina on kavandatud ruumiline viide ajaloolisele veskikohale, mida arhitektuurse ideekavandiga markeerib kohviku funktsiooniga konsoolne maht jõe pool.

Keila Korvpallikool andis teada oma neljandast võidust järjest! Keila Korvpallikooli esindusmeeskond on Saku I liiga põhiturniiri lõpusirgel sattunud pidurdamatusse hoogu, kui viimati alistati liigatabeli kolmas ja potentsiaalne veerandfinaali vastane TSA Kalev 93:71. Avapoolaja napilt 43:45 kaotanud Keila pani võõral väljakul oma paremuse maksma teise poolajaga, kus ülekaal oli koguni 50:26. Võidu võtmeks kujunesid kaugvisked, mida Keila tabas 11/24 (45,8%), vastane aga üksnes 3/17 (17,6%). Samuti tegi Keila oluliselt vähem pallikaotusi (14:22). Keila eest tegi hooaja ühe säravama esituse Kristen Kasemets, kes tabas kolmepunktiviskeid 7/9 ja viskas üleplatsimehena 29 punkti. Margus Pahv ja Conrad Sengbusch toetasid kumbki 12 ja Christopher Lenk 11 punktiga ning Jagoš Kremic sai kirja 9 punkti ja 10 lauapalli. Keila Korvpallikool (12 võitu, 9 kaotust) peab oma põhiturniiri viimase mängu homme, 31. märtsil, kui külla sõidetakse Tartu Ülikool/Evikole (14-7).

Keila linnavalitsus teatab, et UKRAINA sõjapõgenike  vastuvõtt toimub linnavalitsuses E, T, N, R 9:00 – 12:00. Муніципалітет Кейла оголошує, що ПРИЙОМ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У МІСЬКІЙ ВЛАДІ ВІДБУВАЄТЬСЯ  Пн, Вт, Чт, Пт 9:00 - 12:00

 

Kolmapäev, 30.märts:

Esimesed sõjapõgenikud kolisid Keila linna poolt üüritud pinnale Keila Haigla A korpuse 2.korrusele.

Keila Kooli Põhjamajas toimus 10.-12.klassidele Noorte vaimse tervise päev. Päeva esimesel poolel toimub aulas 3 paneeldiskussiooni, kus osalevad psühholoogid ja kogemusnõustajad väljastpoolt kooli. Teemadeks on "Paanikahoog, ärevushäire, depressioon - mis neil vahet on?", "Söömishäired -anoreksia, buliimia, emotsionaalne söömine jne" ning "Mürgised suhted - kallimaga, vanematega, sõpradega". Päeva teisel poolel toimuvad erinevad töötoad, mis õpetavad noortele erinevaid vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulemise nippe. Sündmuse algatas abiturient Laura Möll.

President Alar Karis saatis Keila Koolis toimunud vaimse tervise päevale oma videotervituse. Ta kõneles: Mulle kirjutas Keila kooli 12. klassi õpilane Laura, kes korraldas eile oma koolis vaimse tervise päeva. Tema sõnul tundis ta, et peab tegema midagi, mis aitaks nii teda ennast kui ka teisi temavanuseid noori, kellel on viimaste aastate sündmustekeerises raske olnud. Seetõttu algatas ta vaimsele tervisele pühendatud ürituse. Saatsin tema üritusele järgneva sõnumiga videotervituse, sest see on suurepärane eeskuju. Ja minu sõnum ei ole ainult Keila kooli õppurite, vaid kõigi Eestimaa noorte poole: võtke endale oluliste teemadel initsiatiiv. Teil on hääl. Kasutage seda.

Oma vabariigi aastapäeva kõnes pühendasin noorte vaimse tervise teemale palju tähelepanu ja teen seda kindlasti ka edaspidi – oluline on see, et mure korral saaks igaüks meist vajalikku abi. Tugisüsteemides on veel palju lünki ja seda olulisem on, et saaksime muredele jaole enne, kui need üle pea kasvavad. Esmajoones peame õppima enese eest paremini hoolt kandma.

Jah, sedagi saab õppida just nagu õpime koolis matemaatika võrrandite lahendamist või õiget jooksutehnikat. Saame õppida ära tundma enda emotsioone. Samuti seda, kuidas neid juhtida nii, et sa ise ja teised su ümber jääks terveks. Õppima ka seda, kuidas teiste juures ohumärke ära tunda ja vajadusel teistele toeks olla.

Minu põlvkond, ka teie vanemate põlvkond sellist õpet saanud ei ole. Tuleb tunnistada, et oleme seetõttu teinud vigu, võib-olla pole alati suutnud olla parimad lapsevanemad, kolleegid, eeskujud. Sest vaimse tervise teemat on häbenetud või peetud tähtsusetuks. Enam mitte. On aeg neist probleemidest rääkida ja nende vastu tegutseda, sest vastasel korral võib hind olla liiga valus.

Tunnustan Laurat algatuse eest ja loodan, et seda eeskuju järgivad paljud. Arutage koolides, kodudes ja sõprade seas vaimse tervise probleemide üle ning harige teineteist neil teemadel.

Hoidkem endid!

 

Keila Tervisekeskuses toimus neidude U-12 ja U-14 põhja-regiooni Eesti Meistrivõistluste II etapp. Võistlustules on täna kokku 25 naiskonda. Keila Võrkpallikool on esindatud kokku 5 võistkonnaga - U-14 (kaasa arvatud Laulasmaa maja) neli ja U-12 üks.

Keila Korvpallikooli esindusvõistkonna duubelmeeskond alustas Saku II liigas veerandfinaalmänge võidukalt, kui Kolga-Jaanis alistati seisuga 83:65 BC Viljandi vald/Eesti Maavara. Võidule pandi alus 40:26 võidetud avapoolajaga, samuti näidati täpset kätt kaare tagant (kaugvisked 11/22 ehk 50%). Põhiturniiril viienda asetuse saanud Keila (9-9) läks neljanda asetusega Viljandi (12-6) vastu kahe võiduni peetavat seeriat 1:0 juhtima. Keila parimana kogus Christopher Lenk 22 punkti ja 5 lauapalli. Margus Pahvi arvele jäi 16 punkti kõrval ka 5 lauapalli ja 6 korvisöötu, Rasmus Hulkko viskas 16 silma ning Mart Maide kogus 11 punkti ja mängu parimad 14 lauapalli ja 3 viskeblokeeringut. Vastase parimana viskas Kevin Tamberg 18 punkti.

Harju Elekter avaldas kontserni 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruande. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 152,8 miljonit eurot, ärikasum 3,2 miljonit eurot ja puhaskasum 2,6 miljonit eurot.

Harju KEK andis teada, et aktsionäride üldkoosolek 21.aprill 2022.a. Nõukogu ettepanek on kinnitada AS Harju KEK 2021.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt  AS Harju KEK kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021.a. on 86 616 921 eurot ja aruandeaasta puhaskasum 4 819 314 eurot. On ettepanek maksta dividende 5.50 eurot aktsia kohta, kokku 2 200 000 eurot ning suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 2 619 314 eurot.

 

Neljapäev, 31.märts:

Keila Linnavalitsuse 22.istung 31.märtsil 2022.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse „Tahvel- ja sülearvutid Keila Koolile" e-menetlusena määrates riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Maret Lepiksaare, kes juhib ka hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseksmoodustatud  komisjoni. Keila linnavalitsus soovib võtta Keila Koolile kasutusrendile 60 sülearvutit 60 kuuks.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitise laiendamisel Keki tn 1 kinnistul. Olemasoleva tootmishoone juurde ehitati laohoone, büroo- ja olmeruumidega hooneosa, laadimisala ning korrastati hoone vahetut ümbrust.

Linnavalitsus pidi lugema riigihanke „Kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite soetamine" menetluse lõppenuks, sest kõik vastavaks tunnistatud pakkumused lükati tagasi, kuna need ületasid riigihanke eeldatavat maksumust. Kokku oli hankele tehtud neli pakkumist, millest kaks lükati tagasi, kuna need ei vastanud esitatud tingimustele. Alles jäänu kaks pakkumist ületasid vähemalt 16 000 euro võrra riigihanke eeldatud maksumust 100 000 eurot. Kavas on korraldada uus hange.

Linnavalitsus kiitis heaks kokkuleppe linnakodanikuga, kes liialt kõrgete lumevallide tõttu põhjustas hoovist väljasõidul liiklusõnnetuse. Kokkuleppe põhjal tasub linn avarii põhjustaja sõiduki kahjud suuruses 402 eurot.

Linnavalitsus kiitis heaks Keila linnavalitsuse kui üürniku ja MTG Grupp OÜ, kui üürileandja vahel sõlmitud üürileping Keila, Pargi tn 30 asuva kinnisasja A korpuse ruumide kasutamiseks majutuse ning abiruumidena Ukraina sõjapõgenikele ajutise majutuskoha võimaldamiseks. Leping on sõlmitud Keila Haigla hoone A korpuse teise korruse ruumide (kogupinnaga 594,4 m2) üürimiseks esialgu neljaks kuuks võimalusega seda pikendada ühe kuu kaupa, kuid mitte kauem kui 31.12.2022.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 188 eurot.

Keila Noortekeskus toimub "Infograafilise CV töötuba".

Keila Koolis toimus matemaatikavõistluse Nuputa piirkonna voor. Konkureeriti 5.-6. ja 7.klasside arvestuses.

Harju Maakonnaraamatukogus oli noorte lugemisklubi kokkusaamine. Klubi liikmed märgistasid žanrit

 

Reede, 1.aprill:

Keila Leht annab teada, et toimetusega on liitunud kogemustega ajakirjanik Allar Viivik, neljandat põlve keilalane. Uudistest: uutest elamutest Pargi tänaval, Keila Kooli vilistlaste kokkutulekust, 68.lennu ballist, Keila kliima- ja energiakavast, taotlusvoorust väikeelamutele, konnadest teel, emakeeleolümpiaadil käimisest, uuest lemmikloomakauplusest ja noormuusikute edust. Palamets pajatab keskaja rüütlitest. Tegija on Anu Viltrop. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Keilas oli AK võtterühm. Hanneli Rudi uuris ukrainlaste elust Keilas külastades Keila Haiglas külastatud osa, Miki lasteaeda ning Harmeti tehast Kumnas.

Keilas on hommikuse seisuga 61 aktiivset Covid haigusjuhtu, millest viimase ööpäeva kestel registreeriti 8.

Keila Õllesaalis/SNCO Pruulis esines lives  Eimel Kaljulaid.

Noortekeskuses algas 8.-19.augustil toimuvasse Kila Õpilasmalevasse. Registreerida saab kuni 17.aprillini. Malevasse saavad kandideerida 13.-15. aastased Keila linna noored. Kandideerimise info leitav siit: http://www.keilanoortekeskus.ee/malev/

Liivi muuseumi koolinoorte etlusvõistluse maakondlikus voorus Kolga seltsimajas : Tähte Paalaroos saavutas gümnaasiumi arvestuses 1. koha ning läheb edasi Harjumaad esindama vabariiklikku vooru.  Maria Nicole Garanža jagas III kooliastmes 1.-2. kohta. Kiitus Keila Kooli eesti keele õppetoolile ja õpetajatele  Tiina Murdlale ja Kati Mosenile! Finaal järgmisel nädalavahetusel.

 

Laupäev, 2.aprill:

Terviseradade jalgpalliväljakul toimub Keila JK esimene kodumäng Nõmme United U21 vastu.

Nädalavahetusel on Tervisekeskuses ujumisvõistlused. Laupäeval 2.04.2022 kell 11:00-18:00 Noortesari ujumises, ujula on võistluste ajal suletud. P

Varjevõrkude talgud jätkuvad. Punume koos sel nädalavahetusel Keila Sotsiaalkeskuses. Palun vaata üle oma kapid ja panipaigad. Kui sul on kangaid, riideid, vanu õhukesi kardinaid või voodipesu jms mida sul enam vaja ei ole, too need palun meile! Kanga värvid leiad siit https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224733208669697&set=pcb.289126483377311

Oled oodatud: 2. aprill kell 12.00- 17.00 Keila, Pargi 30-3. Rahva tungival nõudmisel saame talgutööd jätkata ka pühapäeval, 3.aprillil.

 

Pühapäev, 3.aprill:

Vabariigi Valitsus: avalikes kohtades ei pea enam maski kandma. kuna koroonaviiruse leviku riskitase langes kõigis näitajates keskmisele ehk kollasele tasemele. Maski on endiselt soovituslik kanda rahvarohkes siseruumis ning eriti riskirühma kuuluvatel inimestel. Koos maskikandmise kehtetuks tunnistamisega tunnistatakse kehtetuks ka desinfitseerimisnõuded ja hajutatuse reeglid, kuid ka siin on soovitav rahvarohketes kohtades hoida võimalusel distantsi inimestega, kellega tavapäraselt kokku ei puututa ja desinfitseerida käsi. Eestis on koroonaviiruse leviku riskitase langenud kõrgelt keskmisele, millele vastab riskimaatriksis kollane värv. Hommikuse seisuga on seitsme päeva keskmine nakatunute arv 1027 inimest ja seitsme päeva keskmine COVIDi tõttu haiglaravi vajavate uute inimeste arv 29,86.  2. aprilli seisuga on haiglas 274 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Viimasel ööpäeval suri 3 koroonaviirusega nakatunud inimest. Seejuures on 7 päeva nakatumiste arv vastanud kollasele tasemele alates 22. märtsist ja vastab sellele ka täna. See omakorda ennustab üldist hospitaliseeritute arvu pidevat langust. Kuna ka viimase 7 päeva hospitaliseeritute arv langeb jätkuvalt ning käib koos üleüldise haiglapatsientide arvu langusega, ei tähendaks 7 päeva nakatunute arvu languse peatumine haiglakoormuse tõusu. Praeguses olukorras suureneb haiglate töövõimekus iga päevaga, sest haiglaravi vajab üle kahe korra vähem patsiente kui pandeemia tipus, kui haiglas viibis üle 700 COVID-19 patsiendi.  COVIDi kontrollimeetmetest jäävad edasi kehtima isolatsioonikohustus riiki sisenemisel teatud juhtudel. COVIDi haigetele kehtib edasi karantiini nõue ja vaktsineerimata lähikontaktsetele 7 päeva eneseisolatsiooni kohustus.

Keila tervisekeskuse ujulas toimuvad Harju Meistrivõistlused. Ujula on külastajatele suletud kell 9.00 – 12.00.