« Tagasi

Energiahinna tõusu kompenseerimisest

 

Energiakulude kallinemise osaliseks katmiseks saavad Keila linna elanikud hakata taotlema  toetust alates 10. jaanuarist.

Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille eest toetust makstakse, võrdne toetuse maksmise piiriga või sellest väiksem. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Toetuse maksmise piir on 1126 eurot kuus.

Vaata ka: Energiakulude hüvitise kalkulaator (Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis?)

 

Loe juurde: Energiahinna tõusu kompenseerimine - Keila Linnavalitsus