« Tagasi

Keila Linnavolikogu 3.istung

Keila Linnavolikogu 3. istung toimus teisipäeval, 30. novembril 2021.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse

Keila Linnavolikogu nimetas enda volituste ajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Keila linna esindajad ja nende asendajad. Keila Linnavolikogu liikmena on esindaja Tanel Mõistus, tema asendaja Jaan Murdla ning Keila Linnavalitsuse liikmena Enno Fels, tema asendaja on Maret Lepiksaar.

 

2.Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liitu

Linnavolikogu nimetas Keila Linnavolikogu volituste ajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Keila linna esindajateks Linnavolikogu liikmena Tanel Mõistuse, tema asendaja on  Jaan Murdla ja  Keila Linnavalitsuse liikmena Enno Felsi, tema asendaja on Maret Lepiksaar. Keila esindaja Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus on Enno Fels ja tema asendaja Tanel Mõistus.

 

3.Audiitori määramine

Linnavolikogu määras audiitoriks Keila linna 2021-2022. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks AUDIITORBÜROO ELSS OÜ.

 

4.Keila linna 2021. aasta eelarve III lisaeelarve

Keila Linnavolikogu luges esimest korda ja suunas teisele lugemisele Keila linna 2021. aasta III lisaeelarve, mille  kogumaht on 205 484 eurot. Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 697 094 eurot, põhitegevuse kulud 176 042 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas 29 442 eurot. Likviidsete varade muutus on 491 610 eurot. Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele suurendati prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2021. aastal 570 000 euro võrra, mis suunatakse kassajääki.Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025.

 

5.Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna eelarvestrateegia eelnõu ning otsustas avalikustada see Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 avalik väljapanek toimub 1. detsembrist 14. detsembrini 2021. Ettepanekuid Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 14. detsembril 2021 16.00 kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 avalik arutelu toimub 15. detsembril 2021 kell 17.00  Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

 

6.Rahalise kohustuse võtmine

Linnavolikogu otsustas võtta rahaline kohustus Keila Linnavalitsuse hallatavale asutusele Keila Sotsiaalkeskusele vajaliku invabussi omandamiseks lihthankemenetluse tulemusel sõlmitava kasutusrendi lepingu sõlmimise täitmiseks: kasutusrendi lepingu periood on 60 kuud, hanke eeldatav kogumaksumus on 40 000 eurot,  millele lisandub käibemaks.