« Tagasi

Keila linnapeana jätkab Enno Fels

Keila Linnavolikogu valis Keila linnapeaks Enno Felsi, tema poolt hääletas 13 linnavolikogu liiget. Fels  on Keila Linnavalitsuses alates 2004.aastast, sellest linnapea alates 4.septembrist 2012.  

Kandidaadiks esitati ka Anneli Pärlin (SDE), kes kogus 7 häält.

Enno Felsi asendaja on volikogus tema volituste peatamise ajaks Karl Olaf Loog.

Linnapea ettepanekul on linnavalitsus 6-liikmeline.

Kuueliikmelise linnavalitsuse liikmeteks kinnitati linnapea Enno Fels ja liikmed Maret Lepiksaar, Inge Angerjas, Margus Välja, Elmet Puhm ja Merle Liivand.

Linnavalitsusse kinnitatud volikogu liikmete Maret Lepiksaare ja Inge Angerja asendusliikmed on Ivar Krustok ja Andrus Loog.

Keila linnapea töötasu suuruseks määrati 4000 eurot kalendrikuus. Linnapeale võimaldatakse tööülesannete täitmiseks kasutada ametiautot ja mobiiltelefoni.

Linnavolikogu otsustas, et moodustatakse seitse komisjoni: rahanduskomisjon, keskkonnakomisjon, sotsiaalkomisjon, kultuurikomisjon, korrakaitsekomisjon, planeerimiskomisjon, revisjonikomisjon.

Linnavolikogu valis rahanduskomisjoni esimeheks Jaan Murdla ja aseesimeheks Tõnu Kaur. 

Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees on Kalle Kask ja aseesimeheks Anneli Pärlin.

Linnavolikogu valis keskkonnakomisjoni esimeheks Viljar Paalaroosi ja aseesimeheks Karen Teinemaa.

Linnavolikogu valis kultuurikomisjoni esimeheks  Erki Felsi ja aseesimeheks Ahti Noor.

Linnavolikogu valis korrakaitsekomisjoni esimeheks Karl Olaf Loogi ja aseesimeheks Oksana Jõe.

 Linnavolikogu valis planeerimiskomisjoni esimeheks Tarmo Tamkivi ja aseesimeheks Paul Taklaja.

Linnavolikogu valis revisjonikomisjoni esimeheks Merike Käveri ja aseesimees Timo Suslov. Komisjoni liikmeks valiti Viljar Paalaroos.

LInnavolikogu kinnitas ka komisjonide koosseisud.

Keskkonnakomisjon: esimees Viljar Paalaroos, aseesimees Karen Teinemaa, liikmed Mati Krusel, Urmas Piilberg, Madis Kõrvits, Helen Reis, Priit Orusalu, Karl Olaf Loog, Jevgeni Tamme, Tarmo Griffel, Anneli Pärlin.

Rahanduskomisjon: esimees Jaan Murdla, aseesimees Tõnu Kaur, liikmed Tarmo Tamkivi, Andres-Indrek Paukson, Andrus Loog, Toivo Lumiste, Kristofer Rennel, Timo Suslov, Oksana Jõe, Karen Teinemaa, Merike Käver.

Sotsiaalkomisjon: esimees Kalle Kask, aseesimees Anneli Pärlin, liikmed Janne Sirel, Aare Lepiksaar, Andrus Loog, Pille Sakteos, Kertu Lepiksaar Riina Sippol, Kadri Tomera, Mare Nurmoja-Sildam, Richard Robin Paukson.

Kultuurikomisjon: esimees Erki Fels, aseesimees Ahti Noor, liikmed Janne Sirel, Aare Lepiksaar, Ivar Krustok, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Veljo Reinik, Pärje Ülavere, Roland Tõnisson, Katrin Sassi.

Korrakaitsekomisjon: esimees Karl Olaf Loog, aseesimees Oksana Jõe, liikmed Märt Jamnes, Meelis Aab, Andrus Loog, Ronald Rozin, Evely Sagor, Priit Orusalu, Jaak Sirp.

Planeerimiskomisjon: esimees Tarmo Tamkivi, aseesimees Paul Taklaja, liikmed Timo Suslov, Urmas Piilberg, Madis Kõrvits, Meelis Aab, Margus Nigol, Viljar Paalaroos, Veiko Leemet, Anžei Ušhakov, Mari Reier, Ivar Krustok.

Revisjonikomisjon: Merike Käver, Timo Suslov, Viljar Paalaroos