« Tagasi

46.nädal 2021

 

Esmaspäev, 15.november:

Kaasava eelarve hääletus on lõppenud. Enim toetust pälvis KeilaTV ettepanek. Enne võitja ametlikku väljakuulutamist peab tulemuse kinnitama veel linnavalitsus. Projekti eesmärk on Keila inimestest, ettevõtetest ja ajaloost lühidokumentaali stiilis sarjade loomine. Keila ajaloos on rohkesti põnevaid seiku ja lugusid, mis meie arvates võiksid ilmavalgust näha. Aina rohkem märkame, et Keilas on palju sisukaid inimesi, ettevõtteid ja üritusi, mis rohkem tunnustust ja tähelepanu vääriksid. Soovime luua Keila TV näol platvormi, mis toimiks kui keilakate digitaalne ühisvara, mis igale linnaelanikule midagi pakkuda suudaks. Projekti eesmärk on keilakate küünarnukitunde tõstmine kogukonnas, pakkuda Keila inimesele kohalikel teemadel põhinevat meelelahutust ja samas ka teadmisi oma kogukonna inimeste kohta. Lisaks ülalmainitud sisutööle planeerime soetada projekti toetuse eest Harjumaa Muuseumile mahuka andmekandja, kuhu kõik Keila TV materjalid talletad.

Keila linna juhtimist jätkab Reformierakonna ja valimisliidu Sõbralik Keila koalitsioon. Allkirjad andsid leppele Jaan Murdla (VL Sõbralik Keila), pildil vasakul ja Enno Fels (Reformierakond) ja kõik ülejäänud koalitsiooni kuuluvad Keila linnakodanike esindajad. Koalitsioonipartnerite ühine soov on linna stabiilse ja jätkusuutliku arengu tagamine. Koalitsioonileppes on välja toodud peamised põhimõtted järgimiseks neljaks aastaks, mis arvestavad Keila elanike ja linna mitmekülgsete valdkondade vajadusi ning omavalitsuse rahalisi võimalusi. Lepe hõlmab linna juhtimise põhimõtteid, kodanike efektiivsemat kaasamist ja informeerimist, koostööd ettevõtete ja naaberomavalitsustega ning ambitsioonikaid tegevusi linna kõigis olulistes valdkondades. Suurimateks väljakutseteks on lähiaastatel kindlasti hariduskvaliteedi arendamine ja lasteaiakohtade tagamine, linna ühendava kergeteede võrgustiku rajamine, linnasüdame arendamine kaasaegseks ja aktiivseks keskuseks ning uue lauluväljaku, turuhoone ja terviseradadele klubihoone arenduste elluviimine.  Leping käsitleb koalitsioonipartnerite kokkulepitud prioriteete, kuid pole ammendav. Koalitsioonileppe terviktekstiga saab lähemalt tutvuda Keila linna kodulehel (https://www.keila.ee/koalitsioonikokkulepe  ). Keila Linnavolikogu valimised võitnud Reformierakond kogus 48,7% valijate häältest ning valimisliit Sõbralik Keila 11,7%. 21-liikmelises Keila linnavolikogus on Reformierakonnal 11 mandaati, valimisliidul Sõbralik Keila 2, Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 3, Eesti Konservatiivsel Erakonnal 2, Isamaa erakonnal 2 mandaati ja Keskerakonnal 1 mandaat.  

Keila Kooli 10.-12.klassidele toimub "Tagasi kooli" nädal, mille raames vilistlased külastavad tunde ja räägivad oma elust ja valikutest peale gümnaasiumi. Esinema tulevad Veljo Reinik, Hele-Riin Karja, Rasmus Pitkänen, Karoliina Kreem, Erik Ehrbach, Ivar Krustok, Martin Põldvee, Kai-Riin Tomera, Karmo Tihane.

Selgus, et keilalane Tõnu Arrak jagas sakslase Ralf Hoffmanniga  Saksa Noamuuseumi prestiižika konkursi Der MesserPreis 2021 peaauhinna.

Hommikuhämaruse lugemine Harju Maakonnaraamatukogus. Algas Põhjamaade kirjanduse nädal. Sel aastal kutsub Põhjamaade kirjanduse nädal lapsi ja täiskasvanuid ettelugemistele, mille põhiteemaks on unistused ja igatsused. Ettelugemisega on liitunud tänase seisuga 1804 asutust ja organisatsiooni 22-st erinevast riigist.  Eestist osaleb 67 , nende seas ka Harju Maakonnaraamatukogu. Hommikuhämaruse lugemisel said Keila Kooli  5.g klassi lapsed kuulda sarja "Legend Silmaterast" esimese raamatu "Pärlipüüdja" kahte esimest peatükki. Raamat on ääretult põnev ja kaasahaarav ka vanemale lugejale.

Harju Maakonnaraamatukogus on Põhjala kirjanduse nädal 15.-20. november. Nädala teemaks on  „Unistused ja igatsused Põhjalas" ja sel korral on nädal pühendatud Ahvenamaale.

Nutikate prügikastide kohta oleme saanud oktoobrikuu aruande. Aruandest saab lugeda infot päikesepaneelidel töötava aku hetkeseisu, infot prügi sisestamise, kokkupressimise, tühjendamiste arvu kohta. Hetkel on paigaldatud ja töötab 18 nutikonteinerit, ülejäänud paigaldatakse detsembrikuu jooksul. 

Möödunud nädalast võttis majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus kasutusele operatiivsüsteemi OPIS testversiooni https://keila.opis.ee/kaart . OPIS annab kõigile huvilistele võimaluse jälgida ja saada infot Keila linnas toimuvate kaevetööde, teede sulgemiste, katkestuste ja muude kommunikatsioonide ning taristu haldamisega / rajamisega seotud tööde kohta ning esitada taotlusi. Samuti on huvilistel võimalik lisaks tööde jälgimisele esitada infotellimusi oma kodupiirkonna või huvi pakkuva piirkonna kohta - nii on alati hea ülevaade sellest, mis kodu lähedal toimumas on.

 

Teisipäev, 16.november:

Täna, 16.novembril toimunud Keila Linnavolikogu istungil valiti 13 poolthäälega Keila Linnavolikogu esimeheks Tanel Mõistus (Eesti Reformierakond) ja aseesimeheks Jaan Murdla (Valimisliit Sõbralik Keila). Kaheksa häält kogusid esimeheks kandideerinud Tõnu Kaur (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja asemeheks esitatud Merike Käver (Isamaa Erakond). Tanel Mõistus on Keila linna juhtimisega tihedalt seotud 20 aastat, sealhulgas aastatel 2006–2012 Keila linnapeana ning alates 2013. aastast Keila linnavolikogu esimehena. Istungi lõpus esitas linnapea Enno Fels Keila Linnavalitsuse tagasiastumispalve. Järgmine Keila Linnavolikogu istung toimub 23.novembril 2021, kui on kavas valida linnapea ning komisjonide esimehed ja aseesimehed.VAATA PILTE

Keila Linnavalitsus otsustas viia 22. novembrist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 Keila linnas läbi Keila linna elanikekampaania. Esmaspäevast algab aastalõpu elanikekampaania

Algab taas kampaania, mis kutsub Keilas elavaid inimesi üles end  ka rahvastikuregistris Keila linna elanikeks registreerima, ning millega avaldatakse tunnustust ka Keila rahvastikuregistrijärgsetele linnaelanikele.

Keila linna elanikekampaania juhend:

1. Kampaania kestab 22. novembrist 2021 kuni 31.detsembrini 2021 (k.a.).

2. Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2022 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud.

3. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania jooksul registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2022,  ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 21. oktoobrist 2021 kuni kampaania alguseni ei ole olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud kontole 100 eurot.

4. Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2022 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse välja 15 auhinda, milleks on auhinnaraha a´300 eurot.

5. Igale täisealisele isikule, kes seisuga 1. jaanuar 2022 on rahvastikuregistrijärgne Keila linna elanik, antakse unikaalne number, mille alusel punktis 4 nimetatud auhindade loosimine toimub. Loosimisel tagatakse erapooletus.

6. Väljaloositud auhinnad võitnud isikutega võtab Keila Linnavalitsus personaalselt ühendust.

•             Täida elukohateade rahvastikuregistri e-teenust kasutades

Kõige kiirem ja lihtsam viis elukohateate esitamiseks on rahvastikuregistri e-teenust kasutades aadressil https://www.rahvastikuregister.ee/ , kuhu pääsed ID-kaardi või mobiil-ID abil.  Siit saad kontrollida üle ka oma tegelikud elukohaandmed.

•             Saada elukohateade postiga

Elukohateate blanketi (nii prinditava kui elektrooniliselt täidetava) saad alla laadida Siseministeeriumi kodulehelt aadressilt https://www.siseministeerium.ee/elukohateate-esitamine . Täida blankett, lisa koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ning saada mõlemad Keila linnavalitsusse, Keskväljak 11.

•             Täida elukohateade linnavalitsuses

Selleks tuleb tulla linnavalitsusse, täita elukohateate blankett või võtta see kodust juba eeltäidetult kaasa. Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument ja eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument, kui te pole ise eluruumi (kaas)omanik.

Keila Lasteaed Vikerkaar külastas KIK projekti raames Eesti Loodusmuuseumi.

Rukkilille lasteaias käis külas konnake, Keskkonnake! Tema teab vist küll une pealt, mis pakend kuhu täpselt käib, kuidas saab neid taaskasutada ja uue elu anda! Selle tegevusega saame üheskoos säästa Eestimaa puid, vett ja enamik pakendeid õigesti käsitledes saata teisele või isegi kolmandale ringile. Saime kindlust juurde ja uusi teadmisi, et järjest enam õigesti käituda ja oma armast Eestimaad suures maailmas veelgi rohkem hoida. Osalejad said helkuri, mis läbis ka välgu kontrolli, töötas küll!

 

Kolmapäev, 17.november:

Täna toimus Noortekeskuse noorte väljasõit Paekalda puhkekeskusesse, kus matkati tuhamägedele ja osaleti valgustatud parvematkal.

Keila Haiglas oli vaktsineerimise võimalus.

Täna, 17. novembril tähistati rahvusvahelist enneaegse sünni päeva, selleks on üle Eesti kümned hooned ja muud objektid värvunud sirelilillaks, ka Keilas – kultuurikeskus ja linnavalitsus.  Sirelilla on enneaegse sünni tunnusvärv, mis kannab endas õrnust ja erakordsust. Sirelilillade tulede kampaaniast võtab osa enam kui 60 riiki üle maailma. Eesti jaoks on see sel aastal juba üheksas kord osaleda.

Neljapäev, 18.november:

Keila Linnavalitsuse istung 18.novembril 2021.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel „Interaktiivsete seadmete kasutusrent" edukaks AS Atea pakkumus 1 kvartali kasutusrendi maksumusega 2 997,72 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Kokku osales pakkumises kaheksa pakkujat. Keila Kooli uue korpuse tarvis renditakse viieks aastaks 22  interaktiivset ekraani.

Keila Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Keila turuhoonete projekteerimistööd" edukaks AS Infragate Eesti pakkumus, kui vastavaks tunnistatud kahe pakkumuse hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus maksumusega 59 000 (viiskümmend üheksa tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks 20%.

Linnavalitsus kinnitas Harjumaa Maakonnaraamatukogu tegevuskava aastateks 2022-2025.

Linnavalitsus kinnitas kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusel välja selgitatud ettepanekute paremusjärjestuse. Enim, 92 häält kogus keskkonnas VOLIS toimunud hääletusel ettepanek Keila TV dokumentaalfilmid. Järgnesid Keila Kooli ja raamatukogu ümbruse rattaparkla asendamine uuega -73 häält, Puurijalgpalli plats -57 häält, Välijõusaal Tuula terviseradade juurde -54 häält, Seljatoega pargipingid kergliiklustee äärde -49 häält, Koerte jalutusväljak Keila lõunapiirkonda -44 häält, Kogukonnaaed -37 häält ja MUFF Muinasjutufilmide festival -34 häält. Projekti Keila Tv dokumentaalfilmid eesmärk on Keila inimestest, ettevõtetest ja ajaloost lühidokumentaali stiilis sarja loomine. Keila ajaloos on rohkesti põnevaid seiku ja lugusid, mis meie arvates võiksid ilmavalgust näha. Aina rohkem märkame, et Keilas on palju sisukaid inimesi, ettevõtteid ja üritusi, mis rohkem tunnustust ja tähelepanu vääriksid. KeilaTV soovib luua Keila TV näol platvormi, mis toimiks kui keilakate digitaalne ühisvara, mis igale linnaelanikule midagi pakkuda suudaks. Projekti eesmärk on keilakate küünarnukitunde tõstmine kogukonnas, pakkuda Keila inimesele kohalikel teemadel põhinevat meelelahutust ja samas ka teadmisi oma kogukonna inimeste kohta. Lisaks ülalmainitud sisutööle planeeritakse soetada projekti toetuse eest Harjumaa Muuseumile mahukas andmekandja, kuhu kõik Keila TV materjalid talletada.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Raba tänaval ehitatud veetorustikule Raba tn 68 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi tänavatorustikuga.

Linnavalitsus suunas Keila Linnvolikogu menetlusse Keila 2022 – 2025.aasta eelarvestrateegia. Keila linna eelarvestrateegia käsitleb Keila linna ja seotud üksuste 2020-2025 aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse, seotud üksuste ja omavalitsuse kui arvestusüksuse finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi teenindada. Tegemist on töövahendiga, mis kirjeldab omavalitsuse ja seotud üksuste finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude kujunemist ning seeläbi loob aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse ja seotud üksuste tegevust. Keila linna sõltuvad üksused on 2021. aastal eelarvestrateegias konsolideerimisgrupi üksused OÜ Keila Tervisekeskus ja AS Keila Vesi. Eelarvestrateegias ei kajastata sõltuvate üksuste koosseisus konsolideerimisgruppi kuuluvat äriühingut SA Keila Leht. Dokument kuulub linna arengukava juurde, eelarvestrateegia tuleb esitada ka EV Rahandusministeeriumile. Tuginedes Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvisele prognoosile keskmise nominaalpalga kasvust on strateegias suurendatud  Keila linna tulumaksu laekumist 2022. aastal võrreldes 2021. aasta laekumisega 9,0%, Järgnevatel aastatel on samuti planeeritud tulumaksu laekumise kasv, kuid väiksem. Seoses majanduse elavnemisega ja tööhõive taastumisega 2022 - 2025 aastatel on kavandatud keskmiselt 6,1%  tulumaksu kasvu prognoos, mis on arvestatud mõlema eelpoolnimetatud teguri koosmõjul.

Linnavalitsus kinnitas puuetega inimeste füüsilise kohandamise teenuse saaja ja osutab talle teenust luues just temale sobiva juurdepääsu tema elamisse. Linnavalitsus andis üürile sotsiaaleluruumi.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks Linnuse tänava 18 ruutmeetrilisele, Tamme tänava 49 ruutmeetrilisele ning Kruusa tänava 123 ruutmeetrilisele kinnisasja  osale maakabelliini, jaotus- ja liitumiskilpide omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus likvideeris Keila Lasteaed Vikerkaar struktuuris ja töötajate koosseisus alates 1. detsembrist 2021 1,0 õpetaja ja 1,0 õpetaja abi ametikohta ja lõi juurde 2,0 assistendi ametikohta. Kokku on Vikerkaare lasteaias 81,05 ametikohta.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse 30.jaanuaril 2018 vastu võetud määruse „Keila linna kaevetööde eeskiri" muutmise eelnõu. Muudatuste eesmärk on viia eeskiri kooskõlla Keila Linnavalitsuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse valdkonna toimingute viimisega operatiivteenuste infosüsteemi OPIS.  Operatiivteenuste infosüsteem OPIS lihtsustab olulisel määral kaevetööde eeskirjaga ettenähtud toiminguid ja menetlusi, muutes need seni käsitsi tehtavad toimingud poolautomaatseteks ning ühtlasi toimub kogu informatsiooni kogumine ühte kohta. Sama või analoogne infosüsteem on edukalt kasutusele võetud Tallinnas, Viimsi vallas, Harku vallas jm. 

Linnavalitsus kehtestas linnavalitsus Keila linna operatiivteenuste infosüsteemi OPIS põhimääruse.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega nõustumisel määrataks Keila linna 2021-2022. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerijaks AUDIITORBÜROO ELSS OÜ, kes leiti riigihanke korras.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Piiri tn 1 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja uue korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. Kinnistu võib olla hoonestatud ühe korterelamuga ja kahe alla 20m2 suuruse abihoonega (kasvuhoone, kuur vmt). Kaasaegse korterelamu arhitektuurse lahenduse projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevat olukorda ja väljakujunenud linnaruumi miljööd. Arhitektuurse lahenduse eskiis (sh erinevaid vaateid võimaldav ruumiline illustratsioon) tuleb kooskõlastada linnavalitsusega.  Hoone tänavapoolsete fassaadide viimased korrused peavad olema tagasiastete või taandusega, et üleminek naaberhoonestuse kõrgustelt oleks sujuv. Kavandatav hoone peab asuma minimaalselt 7 m kaugusel Paldiski mnt poolsest kinnistu piirist (soovitavalt samal ehitusjoonel Paldiski mnt 28e ja Mäe tn 9 hoonetega) ja minimaalselt 2,5 m kaugusel Piiri tn poolsest kinnistu piirist.  Suurim ehitistealune pind on 445 m².  Hoone võib olla maksimaalselt nelja korruseline, kusjuures 4. korruse suletud brutopindala võib olla maksimaalselt 85 % hoone suurima pindalaga korruse suletud brutopinnast. Hoone suurim kõrgus on 14 m arvestades maapinna keskmist kõrgust hoone ümber. Olemasolevat maapinda võib täita vaid väikeses mahus sademevee ärajuhtimiseks vajalike kallete rajamiseks, kuid kinnistu iseloomuliku reljeefi peab säilitama. Kinnistu projekteeritav maapind peab järgima ümbritseva reljeefi iseloomu. Kinnistu piirile ei tohi järske kaldeid projekteerida. Põhjendatud juhul on lubatud madal tugimüür, kui see ei halvenda piirkonna hüdrogeoloogilisi tingimusi ja sobitub linnaruumi. Kinnistule kavandatav parkla ja puhkeala peavad jääma Paldiski maantee tänavapinnast madalamale vastavalt olemasolevale reljeefile. Projektis esitada kogu kinnistu vertikaalplaneerimine, sh näidata kinnistu kõigi servade maapinna projektkõrgused. Hoones võib olla maksimaalselt 15 korterit.  Lahendada parkimine oma kinnistu tagahoovis, arvestusega minimaalselt 1 sõidukikoht 1 korteri kohta. Lisaks rajada kinnistule ühiskasutuseks (nii elanikele kui külalistele), sademete eest kaitstud min. 12 jalgratta kohta. Kinnistule juurdepääs projekteerida Piiri tn poolt. Muuhulgas tuleb kõnnitee rekonstrueerimisega tõsta turvalisust ja parandada Piiri tänavale väljasõidul nähtavust ning selleks vaadata üle ja teha parandusettepanekud ka Piiri tn bussipeatuse piirkonna liikluskorraldusele.

Keila Lasteaed Vikerkaar Naksitrallide-Rõõmupallide rühma 4-5a lapsed kinnistasid täna kujundite tundmist Bee-Bot roboti abil.

 

Reede, 19.november:

Keila Lehes: algas elanike kampaania. Esikaanel punastest pallidest ringteedel, siseküljel usutlus nende valmistaja Anu Pindsooga. Uudistes linnajuhtidest - Reformierakonna ja valimiliidu Sõbralik Keila jätkuvast koostööst, Mati Mandeli elutööpreemiast, nutikatest liiklusmärkidest, vaimse tervise esmaabi koolitusest. Palamets pajatab Katariina II ja Tartust. Tegija on Ingrid Ojasalu.

Hommikul läks linnavalitsusest teehooldusega tegelevale Keskkonnateenustele arupärimine, miks ei olnud hommikul libedustõrjet tehtud.

Tervisekeskuses on doonoripäev.

Pae tänav on peale gaasitrassi paigaldamist asfalteeritud ja pärastlõunal avatakse tänav lõigus Põllu tänavast Allika tänavani taas liiklusele avatud. Vaegtööde nimekiri selgub peale tööde üle vaatamist, kindlasti jääb kevadesse haljastustöö.

Seoses Vikerkaare lasteaia mõlemas majas tekkide väljavahetamisega annetas lasteaed kasutatud tekid Koertekeskusele. Täna toimus heategevuslik üleandmine Vikerkaare majas ja järgmisel nädalal Sipsiku majas. Tänutäheks saime piparkooke.

Ringkäigud Keilas (Kadri Aller) koraldab õhtul retke „Keila sildade hämarad lood". Keila linnas on mitu nägusat silda, mis pakuvad silmarõõmu nii kohalikele kui ka külalistele. Ilusad ja jubedad asjad kipuvad aga elus ikka käsikäes käima. Nõndaks on ka Keila jõgi läbi aegade olnud tunnistajaks nii mõnelegi kriminaalsele juhtumile. Retkel vestamegi Keila sildu külastades mõne neist tõestisündinud lugudest, mis pärinevad 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest. Kuni kahetunnise retke kohtume on Linnuse tänava kivisilla juures.

Üleujutuse riskide maandamise projektiga oleme jõudnud põhiprojektide koostamise etappi. Tallinna mnt. silla põhiprojekti koostamise hanke esitamise tähtaeg on 19.november, maastikuosa põhiprojekti projekteerib OÜ Kobras. Projektis on keskendutud üleujutuste mõju vähendamisele olemasolevatel ja perspektiivsetel elamualadel või oluliste teenustega seotud aladel ning kõrgendatud loodus-, kultuuri- ja/või puhkeväärtusega pargialadel. Kraavide ja truupide korrastamise puhul on tegu olemasolevate kuivendus- ja sademeveesüsteemide hoolduse ja rekonstrueerimisega, mis on oma iseloomult vältimatu tegevus. Truupide puhastamise ja rekonstrueerimise tulemusel paraneb Lõuna- Keila veerežiim ja väheneb oht piirnevate elamukruntide üleujutamiseks.

 

Laupäev, 20.november:

Nädalavahetusel on Keilas Vaktsineerimisbuss: laupäeval, 20.novembril Rõõmu parklas ja pühapäeval, 21.novembril Selveri parklas. Kell 10.00 - 17.00 avatud bussis tehakse I, II ja tõhustusdoose ning kasutatakse kõiki võimalikke vaktsiine, mis on EL heakskiidetud (Moderna, Janssen, Pfizer).

Tervisekeskuses on Sportakrobaatika võistlus „Tõusvad tähed", kus osalevad mini- laste ja juuniorklassid.