« Tagasi

43.nädal 2021

 

Esmaspäev, 25.oktoobril:

Keila Perearstid osalevad üleriigilises vaktsineerimisaktsioonis. Peatatud on plaaniline töö ja kergemad tervisemured lükatakse edasi. Samaga on kinnitatud, et tagatakse erakorraline arstiabi – inimesed ei jää abita. Muide, üks aktsiooni algataja on Keilas tegutseva Kibuvitsa perearstikeskuse arst Aleksandra Garkusha.

Viimasel ööpäeval registreeriti Keilas 11 uut haigusjuhtu, kokku on viimase 7 päeva haigusjuhtude arv Keilas 73, mis teeb suhtarvuks  100 000 elaniku kohta 726,80.

Keila Haigla B-korpuse fuajees vaktsineerime alljärgnevate kuupäevadel ajavahemikus 15.00-18.00 järgmistel kuupäevadel: 29.10 ; 04.11; 11.11; 17.11; 24.11 . Teenindame järjekorra alusel. Alla 12-18-aastaste vaktsineerimine toimub vanema nõusoleku alusel. Vaktsineerima on oodatud ka Covid-19 läbi põdenud inimesed, kui haigusest on möödas üle 6 kuu.  Vaktsineerime Modernaga (Spikevax), kahe doosi vahe on 4 nädalat.   

Qvalitas Arstikeskus AS tuleb 6.novembril ajavahemikus 10.00-17.00 Rõõmu Kaubamajja vaktsineerima kõiki soovijaid. Vaktsiinidest võetakse kaasa ilmselt võimalusel kõik võimalikud – Pfizer, Moderna ja Janssen. Tõhustusdoosidele on loomulikult oodatud ka kõik piirkonna haridustöötajad, tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, kellel on vähemalt 6 kuud teisest doosist möödunud .  Vaktsineerijad pakuvad ka  tasuta nõustamisteenust st vaktsineerima tulles võib küsida ka lihtsalt nõu.

Keila Sotsiaalkeskuse vaktsineerimispunkt on avatud laupäeviti kuni novembri lõpuni kell 10.00 – 13.00  ( Pfizer, Janssen) , vaktsineerib TNP Konsultatsioonid) . I doosid -III doos (tõhustusdoos) -üks doos covid-19 ja läbipõdenutele! ETTEREGISTREERIMISETA

NB! Vaktsineerimiseks on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument!

25.-29.10 noortekeskuses toimub noorte omaalgatusprojekt "Tulevik on täna".   Projekti fookuseks on toidusüsteemide jätkusuutlik kasutus ning inimeste ja planeedi tervis.

 

Teisipäev, 26.oktoober:

Keila arengukava 2035 avalikul arutelu. Käsitletakse kõiki avalikustamise perioodil laekunud ettepanekuid.

Veel enne aasta lõppu avab linn Vikerkaare lasteaias vähemalt kolmeks aastaks uue rühma, mis hakkab asuma Sipsiku maja juurde paigaldatud moodulasteaias. Täna pandi kuuest osast asuv moodulmaja kokku. Vajalikud kommunikatsioonid on maja alla veetud juba varem, kui samas kohas asus Miki lasteaia uue hoone ehituse ajal ajutine lasteaed. Jääb üle ruumide kohandamine ja möbleerimine, personaliotsingutega on Vikerkaare lasteaed juba alustanud. VAATA PILTE

Harjumaa Muuseum avas e-poe. 

 

Kolmapäev, 27.oktoober:

Täna vaadati Piiri tn 1 korterelamu projekteerimistingimuste avatud menetluse raames korraldatud kaasamiskoosolekul üle kõik neli avalikustamise käigus laekunud ettepanekut. Projekteerimistingimused käsitlevad olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja korterelamu/ärihoone ehitusprojekti. Infopäeval tutvustati hoone eskiisprojekti ja koostatavat liiklusmõju analüüsi.

Keila Kultuurikeskuses toimus sarjas "Täna õhtul" Tõnu Aare mälestusõhtu. Vaadati Heino Maripuu rockumentaalfilmi "Aeg ei peatu", Ansambel Apelsin loojat ja hinge Tõnu Aaret meenutasid sõbrad ja ansamblikaaslased. Sobivat muusikat valis VJ Einar Kapp. Kava pani kokku Margus Minn, korraldas Keila Kultuurikeskus.VAATA PILTE

Harju Elektri kolmas kvartal näitas müügimahtude ja tellimuste taastumist, kuid täiskäigul töötamist pidurdas maailmas leviv tooraine defitsiit, oli sissejuhatavalt kirjas Harju Eleketri kontserni selle aasta 9 kuu majandustulemuste kokkuvõttes. Harju Elekter jätkab investeeringutega, et väljuda kriisist tugevamana, kui sinna sisenedes. Äritegevuse laiendamise eesmärgil otsustati investeerida Rootsi uutesse tehastesse. Kontsern näeb Rootsis turupotentsiaali ning investeeringud aitavad suurendada Rootsi ettevõtte konkurentsivõimet erinevates tegevusvaldkondades. Kontserni kolmanda kvartali müügitulu oli 42,2 (2020 III kv: 37,4) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 12,9%. Aruandekvartali müügitulu suurenes kõikides tegevusalades ning peamise osa andis elektri­seadmete müük, olles 35,2 (2020 III kv: 31,7) miljonit eurot. Põhjuseks on eelkõige raamlepingute tellimuste mahu suurene­mine. Üheksa kuu müügitulu vähenes võrreldava perioodi suhtes 2,0% ehk 109,2 (2020 9k: 111,4) miljoni euroni. Kõige enam vähenes elektriseadmete tootmine ja müük, olles kokkuvõttes 91,0 (2020 9k: 95,0) miljonit eurot. Samal ajal laevaehitus­sektori elektritööde müügitulu kasvas üheksa kuu võrdluses 1,4 miljoni euro võrra 4,3 miljoni euroni. Tellimuste täitmine sõltub olulisel määral ülemaailmsest olukorrast, kus materjalide ja kompo­nentide kättesaadavus on märgatavalt raskendatud. LOE JUURDE

Harjumaa Muuseum läks talvehooajale. Iga kuu viimasel kolmapäeval saab muuseumisse tasuta kuni aprilli lõpuni.

Keila dirtpark andis teada, et peale paari pikka nädalavahetust tööd on Terviseradade loodenurgas asuv dirtpark on saanud uue ilme. Kõik hüpped said korda tehtud ning pisut suurendatud. Olemas on ka nö algajate liin, kus hea võimalus alustada hüppamisega. Pargis vajavad mõningad kohad veel korrastamist, kuid enamus on sõidetav. Sügiste vihmaste ilmade korral on pinnas küllaltki pehme, nii et sõitmisele on mõistlik mõelda, kui on eelnevalt olnud mõned kuivade ilmadega päevad. Suur tänu pumptracks.ee, et panite omalt poolt rasketehnika näol õla alla ja aitasite juba mõnda aega mõttes olnud visiooni ellu viia!

Lisati dirtpargi meelespea:

*Sõitmine toimub omal vastutusel ning kiivri kandmine on rangelt soovituslik!

*Ära hinda oma võimeid üle!

*Sõitmisel arvesta ilmastikuolude ja teiste sõitjatega!

*Hoia enda ümber puhtust ning austa teiste tehtud tööd!

 

Neljapäev, 28.oktoober:

Keila Linnavalitsuse 201.istung 28.oktoobril 2021

Esimese punktina kuulati informatsiooni COVID19 seisust Keila Koolis. Infot jagas Keila Kooli direktor Mait Tõitoja. Täna ei ole teadaolevad nakatunud õpilaste ja õpetajate numbrid suured. Parim õppetöö seisukohalt on järgmisel nädalal koolis tööd teha. Keila Kool jätkab pärast koolivaheaega 1. novembril kontaktõppel, tehes kõik endast oleneva, et hoida kool turvaliselt avatuna. Selleks palutakse kõigepealt õpilastel teha  pühapäeval, 31. oktoobril kiirtest. Neljapäeval-reedel on õpilastel võimalik kiirtest koolist kätte saada. Esmaspäeva hommikul annavad õpilased testi tulemustest klassijuhatajale teada. Neile, kes koolist saadud või iseseisvalt kiirtesti teha ei saanud, võimaldatakse kiirtest koolist kätte saada esmaspäeval, 1. novembril. Keila Kooli Põhja- ja Loodemaja vähemalt 12-aastased õpilased peavad kandma koolimajas viibides kirurgilist maski. Alla 12-aastastel õpilastel on maski kandmine soovituslik. Karantiinikohustuslikele õpilastele püütakse korraldada võimalus saada õppetööst osa läbi veebi. Esitatud info võeti teadmiseks.

Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Harju Maakonnaraamatukogu tegevuskava 2022-2025, mis avaldatakse Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Harju Maakonnaraamatukogu kodulehel 28.oktoobrist kuni 12.novembrini 2021. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 10.11. 2021 e-posti aadressil info@hcl.ee  ning eelnõu avalik arutelu toimub 16. novembril 2021 kell 17.00 Keila linnavalitsuse saalis.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas" edukaks RAGN-SELLS AS  pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast enim väärtuspunkte saanud pakkumus. Hankes osales kolm ettevõtet. Tänase teadmise järgi hakkaks leping uue vedajaga kehtima 1.detsembrist 2021 (kui ei tule vaidlustustest tulenevat viivitust). Täpsem hinnakiri saab avaldatuks hiljem, kui on vaidlused lõppenud, seletuskirjas on võitja pakutud hind 7,40 eurot ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta, biolagunevad jäätmed tasuta.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetlus „Keila turuhoonete projekteerimistööd"  e-menetlusena, määras riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Inge Angerjas, kes hakkab juhtima ka riigihanke lihthankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Keila Haigla (Pargi 30) G-korpuse rekonstrueerimisele. G-korpus asub haiglakompleksi idapoolses tiivas, mis oli aastaid kasutusest väljas. Rekonstrueerimise eesmärk oli hoone maapealsele 0. korrusele rajada perearstikeskus ja apteek, 1. korrusele eriarstikeskus (röntgeni- ja dialüüsikeskus). 2 ja 3. korrus rekonstrueeriti õendushaigla vajadustest lähtudes.  G-korpuse laiendamisega ei muudetud olemasolevat hoone mahtu.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu laiendamiseks Koidu 100b kinnistul. Ehitustöödega võib alustada peale AS Keila Vesi poolt esitatud kooskõlastuse tingimuste täitmist.

Linnavalitsus muutis oma 15. aprill 2021. a korraldust nr 118 "Keila linn, Linnamäe tee, Koidu tänav T1, Kaare tänava kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" täpsustades sundvalduse ala suurust.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Vahtra tn 9  kinnistule asuva abihoone laiendamiseks. 

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. novembrist 2021 OÜ Nööp KV teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus võttis vastu kingitused: Hiirekese Mängutuba soovib kinkida Keila Noortekeskusele kaks mänguatraktsiooni.

Keila Kooli direktor Mait Tõitoja avaldas kooli kanalites teadaande kõikidele lapsevanematele, õpilastele ja õpetajatele! Seoses kiirelt leviva COVID-19 viirusega, haiglate ning arstide ülekoormusega, peame omaltpoolt tegema kõik, et vähendada nakatumist ning tagada võimalus õppida kontaktõppel. Keila kooli juhina kutsun Teid panustama viiruse leviku piiramisse. Just seetõttu palun teil ennast testida enne kooli tulekut.

Hea põhjamaja õpilane ja lapsevanem! Tule reedel, 29. oktoobril ajavahemikus kell 14.00-18.00 või laupäeval, 30. oktoobril ajavahemikus kell 9.00-12.00 administraatori laua juurde ja küsi endale test.

Hea pargi- või loodemaja õpilane ja lapsevanem! Tule reedel, 29. oktoobril ajavahemikus kell 14.00- 18.00 või laupäeval, 30. oktoobril ajavahemikus kell 9.00-12.00 kooli meditsiinitöötaja kabinetti, mis asub ruumis 002 ja küsi endale test. Pargi- ja loodemaja meditsiinitöötaja kabinetti pääseb AINULT loodemaja peauksest.

Testida palume õpilastel ennast pühapäeva õhtupoolikul. Testi tulemusest palun saata foto oma klassijuhatajale, kes omakorda saadab koondandmed edasi õppealajuhatajatele. Testides loe tähelepanelikult kasutusjuhendit!

 Positiivse tulemuse korral  peab laps jääma koju, tuleb paluda perearstil suunamist PCR-testile,  keelatud on osalemine ka huvi-ning spordiringides. Kui laps ei pea mõjuval põhjusel testi tegema (on haiguse läbi põdenud või on kahe doosiga vaktsineeritud), siis palume vanemal sellest kindlasti teavitada klassijuhatajat. Kaitse ennast ja hoiame teisi!

Harju Maakonnaraamatukogus oli täna Lugemiskoerte programmi infopäev. Kohal olid lugemiskoerad saksa lambakoer Ruby ja kääbustaks Roosi koos perenaise Marelle Papliga. Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu ja Harju Maakonnaraamatukogu koostöös alustati täna Keila kolmandat hooaega.

Paldiski maanteele, Jaama tänava ristmiku juures olev ülekäigurada sai „targad" liiklusmärgid.

 

Reede, 29.oktoober:

Keila Lehes: esikaanel Halloweenist (muuseumis). Uudistes sarikapeost ENSTOs/Harju KEKis, uuest rongide sõiduplaanist, kahest detailplaneeringust, vaktsineerimisest. Kolmandal küljel koolielust. Palamets pajatab hadžist. Tegija on Tiia Laidinen.

11 kuud tagasi tegevust lõpetanud Hiirekese Mängutuba jagas laiali kõik väiksemad mänguasjad, täna allkirjastati Keila Noortekeskusega lepingu ka ronila ja labyroomi üleandmiseks, et need võiks teenida siinseid lapsi kas noortekas või kunagi avatavas kogukonnakeskuses.  Prekeskusest on välja kasvanud toimiv veebikoolitusportaal, kus on võimalik vaadata 21 loengut lapse tervise ja kasvatuse teemadel: www.vanemakoolitused.ee

Keila Miikaeli kirikus algas Jumalateenistusega Kirikumuusikute konverentsi 2021 üritused.  Teenisid peapiiskop emeeritus Andres Põder, assessor Marko Tiitus ja õpetaja Matthias Burhhardt. Orelil Pille Metsson. Kohal on poolsada kirikumuusikut kõikjalt Eestist.  Muu hulgas kõlas valik koraalikonkursile laekunud töödest Mart Jaansoni/ Signe Salumetsa, Helika Gustavson – Rätsepa, Sirje Kaasiku / Johanna Grauverki ning Pärtel Toompere / Johan Caspar Schade sulest. Laupäeval, 30.oktoobril kell 15 algaval konverentsi lõppkontserdil esitletakse Koraalikonkurss 2021 -le laekunud palu veelgi enam. Laulavad Keila koguduse ansambel „Miikael", Nissi koguduse ansambel „Taeva lõoke" ja Hageri koguduse kammerkoor „Lambertus". Dirigeerivad Pille Metsson, Jaan Vaidla Sigrid Põld ja Merle Liblik, orelil Aivar Uuk. Kavas Ermast, Jaanson, Jürjo, Kaasik, Kanarbik, Kõrvits, Lend, Petermann, Reinsoo, Toompere ja Vaidla.

Keki tn 5 projekteerimistingimused (PVC halli püstitamiseks) on avalikul väljapanekul kuni 29.10.

Keilasse on istutatud üle 1600 kanarbikutaime.

 

Laupäev, 30.oktoober:

Halloween muuseumis - Halloweeni ajalugu, saladusliku Malfredi otsingud, Avatud "Kohutav kohvik". Üritus toimub Porikuu festivali raames.