« Tagasi

40.nädal 2021

Esmaspäev, 4.oktoober:

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis on Uno Roosvalti kalligraafia ja illustratsioonide näitus avatud kuni kuu lõpuni.

Harjumaa Muuseumis algas Leivanädal. Ka Keila Kooli pargimajas algas leivanädal, mis kestab 8.oktoobrini

 

Teisipäev, 5.oktoober:

Harju Elekter Eesti andis teada, et pea aasta kestnud Harju Elekter Teletehnika eriprojekt Paldiski ja Keila raudteejaama infoekraani postide tootmiseks ja paigalduseks on valmis saanud. Eelmisel nädalal paigaldati viimased postid Keila rongijaama, mis hakkavad näitama reisigraafikuid meie kodulinna reisijatele. Projekti läbiviimiseks oli eri etappides abiks üle 10 erineva allhankija ja partneri. Tänud ka nendele!

Õhtul TV3 eetris olnud saates Roaldi retked oli üks peategelane Keilas tegutsevad Kõrberebased ja nende liider naiste seas Kristiina Pihlakas.

"Riigiabist ":  Õhuvägi tuli terviseradadele rasketehnikaga appi suusastaadionit ja uusi suusanõlvasid koolutama

Tervisekeskuses oli Vaktsiinikiirabi II doosiga vaktsineerimas.

Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik  arutelu toimus Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Kolmapäev, 6.oktoober:

Keilas oli käimas Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt (paremal). Ennekõike huvitavad teda siia paigaldatud nutikad prügikastid. Teda saadab Riigikogu liige Timo Suslov (vasakult teine). Külalise võttis vastu abilinnapea Inge Angerjas (vasakul), prügikaste tutvustas Mart Siniorg (paremalt teine) Kleenoil Eesti OÜ -st. Keila nutikad prügikastid on päris suurt huvi äratanud ka teistes omavalitsustes, küsimisi on tulnud lähedalt ja kaugelt.

 

Keila Rukkilille lasteaed : selle aasta esimene projekt  - lasteaia õuealal kasvavate puude kaardistamine.  Koostöös Muru taluga valmisid toredad sildid.  Koolieelikutest Kiilid tuvastasid puid ja panid koos õpetajatega puudele õiged nimed, nüüd saavad kõik õppida!

Keila Miikaeli koguduse õpetaja  Matthias Burghardt tegi täna välkvisiidi linnavalitsusse, et anda linnavalitsuse esindajana linnapea Enno Felsile üle koguduse tänuplaat (varem katusel olnud kiltkivist plaat) kiriku katusekivide korjandusse panustamise eest.

Kogunes Keila linna kaasava eelarve komisjon, et 22 ettepaneku hulgast välja valida need, mis lähevad rahvahääletusele

Jõe tänava platsil - oli üks, saab olema kaks korvpalliväljakut - mõlemad sama kattega, millel mängitakse tänavakorvpalli tiitliturniire. Korvpallihuvilised peaksid nüüd silma peal hoidma, et väljakuid hoitakse. Ei ole mõistlik seal tõukside ja/või jalgratastega peal sõita ega muul moel lõhkuda.

Viimasel ööpäeval lisandus Keilas 14 uut haigusjuhtu, kokku on praegu Keilas 73 teadaolevat viimase 7 päeva kestel Covidisse haigestunut. Järgmine vaktsineerimisvõimalus on Keilas 8.oktoobril kell 14.00-18.00 Keila Koolis ja 14.oktoobril kell 15.00-18.00 Keila Haiglas.

Politsei pidas kinni grupi kooliealisi noori, kes olid Keskpargis asuvat avalikku tualetti kasutanud mittesihtotstarbeliselt. Politsei tegeleb noorte seost tualetis toime pandud rüüstamiste vahel. Arved lõhutu korrastamise eest saavad olema märkimisväärsed. Samuti on politseini jõudnud signaalid, et on püütud lõhkuda uus, tarku prügikaste.

Noortekeskuses toimus selle aasta Keila Kooli õpilasfirmade meeskonnapäev eesmärgiga liita firmasid tihedamalt kokku meeskonnana ning alustada SWOT analüüsi koostamisega.

 

Neljapäev, 7.oktoober:

President Kersti Kaljulaid lõpetasin oma ametiaja viimase ringsõidu Raplamaal ja Harjumaal, kus külastasin Järvakandi klaasitootmisettevõtet O-I Production Estonia, Kohilas asuvat ettevõtet Contractor, ettevõtet Santa Maria, Keila Korvpallikooli ja Keila Rukkilille lasteaeda, mis sai selle aasta kevadel Rohelise Kooli lipu. Päeva lõpuks oli linnavalitsusse jõudnud ka Presidendi saadetud tänukaart Keila linnale. VAATA PILTE

 Riigipea käis vaatamas Keila Korvpallikooli 4. klassi poiste ja tüdrukute treeningut ning rääkis korvpallikooli juhi Tarmo Heinaga noorte sportimisharjumuste kujundamisest,  treenerite tööst, korvpalli arengust ning treeningbaaside seisust Keilas ja Lääne-Harjumaal ning kogukonna ja ettevõtete toetuse olulisusest noortespordi arendamisel. Vabariigi President rääkis ka lastega ning uuris kaua nad korvpallitrennis juba käinud on ning milliste spordialadega neile veel meeldib tegeleda. Lapsed said ka ise riigipealt küsimusi küsida ning küsimusi tuli väga palju. Näiteks tundsid lapsed huvi, kelleks president Kaljulaid lapsena tahtis saada, kui pikad on tema tööpäevad, millega ta tegeleb vabal ajal või kes talle palka maksab? Samuti saime teada, milline lemmikloom riigipeal kodus on - kas te teadsite, et president Kaljulaidil on kodus püüton? Klubi kinkis Presidendile klubi kirjadega nimelise särgi ja andis autogrammid klubi kahele pallile.

Keila Linnavalitsuse 198.istung 7.oktoobril 2021.

Linnavalitsus nimetas alates 11.oktoobrist Harjumaa Muuseumi Amandus Adamsoni ateljeemuuseumi juhataja ning projektijuhi ametikohad ümber kuraatori ametikohtadeks. Kokku on Harjumaa Muuseumis 10,8 ametikohta.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2021. aastal kogukonna 500 eurot projektitoetust mtü-le Bike Fanatics CC MTÜ vabariiklik rattakrossi etapp „BIKE FANATICS KEILA CX" kulude osaliseks katmiseks.

 Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks järgmisele Pihlaka tn 14a  katastriüksuse ühe ruutmeetrisele osale maakabelliini omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas osakasutusloa Pargi tn 2/1 (Keila Kooli Loodemaja juurdeehituse) hoone osale, kus asuvad kooli söökla ja kätepesuruum) Pargi tn 2/1 hoones. Ehitise osa vastab projektile ning seda on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Ruumid asuvad hoone I korrusel õuest eraldi sissepääsuga. Kätepesuruum on sisuliselt söögisaaliga liituv kätepesuala. Läbi maja puudub täna otseühendus toimiva koolihoonega. Ruumide ehitus- ja viimistlustööd on valminud, söögisaal on sisustatud mööbliga. Seinad on põhiosas värvitud, põrandatel on pvc kate. Koolihoone söökla-võimla ploki I korrusele on planeeritud söökla kogu kooli lastele ja suurköök. Lisaks on korrusel antud plokis ehitamisel veel tehniline ruum, suusabaas, rahvariiete hoidla ja võimlasse minevate laste riietusruumid. II korrusel on ehitamisel võimla koos abi- ja treeneriruumidega, WC-de plokk ja trepikoda. Võimla on läbi kahe korruse. III korrusel on ehitamisel võimlat ja kööki teenindav tehniline ruum. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Nurmenuku põik 2 ehitatud üksikelamule.

Linnavalitsus kinnitas heakorrakonkursi Kodud Kauniks komisjoni poolt esitatud tulemuste põhjal väikeelamute grupis võitjaks  Nooruse tn 7 ja premeerida võitjat auplaadi, raamatu ja aiatarbelise kinkekaardiga 200 EUR väärtuses. Korterelamute grupis ja ettevõtete ja asutuste grupis otsustati võitja jätta välja kuulutamata. Komisjon tegi ettepaneku anda välja eripreemia „Traditsiooniline Keila kodu"  Pargi tn 24A kinnistule ja  eripreemia „Parim maastikuarhitektuurne lahendus" – Raba tn 58A. Eripreemia võitjad saavad kingiks raamatu ja aiatarbelise kinkekaardi 200 EUR väärtuses. Väikeelamute finaali objektid Aiandi tn 11, Sopsu-Tooma tn 9 ja Spordi tn 8 saavad kingina raamatu ja aiatarbelise kinkekaardi 150 EUR väärtuses.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Põhjakaare tn 6 kinnistule  kaubandushoone ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt haldusmenetluse seadusele teatab linnavalitsus Põhjakaare tn 6 kinnistu omanikule ja naabritele (Põhjakaare tn 8, Põhjakaare tn 10, Posti tn 14, Põhjakaare tn 2, Põhjakaare tn 4 kinnistute omanikud) projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest.

Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Haapsalu mnt 64 kinnistule ning lähialale eesmärgiga muuta osaliselt maa sihtotstarvet ja rajada kaasaegne elamupiirkond, jagada maa-ala kruntideks ning määrata nendele kruntidele maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneeringu ala moodustub Keila linnas Haapsalu mnt 64 kinnistust (pindala 14119 m², sihtotstarve ärimaa 100%) ja sellega piirnevast Haapsalu maantee kinnistu lõigust (sihtotstarve transpordimaa 100%) ning vajadusel nendega külgnevast lähialast. Planeeringuala suurus on ca 2 ha. Detailplaneeringu eesmärk on vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi kokku 642 eurot.

Täna 7.oktoobril pidanuks toimuma Beebiball selle aasta mais, juunis, juulis ja augustis sündinud keilalastele, kuid …  Linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi viisid ennelõunal Keila elaniku tunnistused ja kingipakid lastele koju kätte. Ballile oleks kutsutud 14 poissi ja 16 tüdrukut. VAATA PILTE

Õhtul tunnustati pidulikul auhindamisüritusel „Eesti parimad ettevõtted 2021" Eesti kõige tublimaid ettevõtteid ja aasta välisinvestori tiitliga pärjati Ensto Ensek AS. Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk usub, et väärika tunnustuse tõi töötajate pühendumus ja ettevõtte omanike usaldus. "Enstol täitub Eestis 30. tegevusaasta, oleme pikaajaliselt panustanud Eesti tööstussektorisse ja majandusse vastutustundliku ettevõtlustegevusega. Eesti tehased on nende aastate jooksul palju arenenud ning oleme võtnud suuna automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. Meie inimeste töökultuur, kõrge kvaliteet ja soov areneda on järjepidevalt kasvatanud Eesti üksuste väärtust,  mis on toonud siia ka aasta-aastalt suuremad investeeringud."

Miki lasteaias oli Hiiremaailma spordipäev.

Sotsiaalnõunik Piia Peterson ja Sotsiaalkeskuse juhataja Riina Sippol osalesid Tallinnas Ülemiste Apollo kinos toimuval vaimse tervise aastakonverentsil.

 

Reede, 8.oktoober:

Oma 15.aastakäiku alustanud Keila Lehes: esiküljel 75.aastaseks saanud Miki lasteaiast. Uudistes õpetajate tunnustamisest, Duofestist, Porikuust, Keila lasteraamatukogu 70-st aastast, kaunimatest kodudest, sportakrobaatikast, Keila arengukavast. Liis Lusmägi kirjutab kodu ja kooli suhetest. Kandideerijad vastavad Keila Lehe küsimusele haridus- ja kultuurielu kohta. Keila Leht avaldab järelhüüde Juula Virrojale. Palamets pajatab koraanist, sunnast ja šariaadist. Tegija on Endel Remmel.

Tervisekeskuses on doonoripäev.

Keila Võrkpallikooli U20 naiskond startis Tartu suunas, et osaleda kuue parima naiskonna seas Eesti Karikavõistluste finaalturniiril.

Niitvälja Golfikeskuses toimusid Keila Meistrivõistlused. Keila Golfisõprade Klubi karikale konkureerib veerandsada mängijat.

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond võõrustas hooaja esimeses kodumängus meeskonda TSA Kalev, kellele jäädi tasavägises kohtumises alla seisuga 66:71. Mängu saatus otsustati viimasel veerandajal, mille külalised võitsid 16:10. Lauavõitluses 43:39 ülekaalu näidanud Keila tegi rohkem vigu (26:18), mistõttu pääses vastane palju vabaviskejoonele, kust realiseeris 31st viskest 23. Keila enda saagiks jäi vabaviskejoonelt 12/18. Keila parimana kogus Christopher Lenk 22 punkti ja 5 lauapalli, Marek Uusoja toetas 9 ning Mart Maide ja Aleksandr Šadrin 8 punktiga, Maidelt lisaks ka 5 lauapalli. Serblase Jagos Kremici arvele kanti 7 punkti ja 15 lauapalli. Vastase mängu vedas 20 punkti visanud Siim Laur.

Piiri tn 1 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja korterelamu/ärihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avalik väljapanek oli 24.09-08.10.21. LV on tellinud korterelamu liikluslahenduse koostamiseks ja Piiri tn / Paldiski mnt ristmiku liikluskorralduse hindamiseks ja ohutuse tagamiseks liiklusmõju analüüsi. Töö teostajaks on Stratum OÜ.

Vikerkaare lasteaias on nüüd uued, lastele õuesõppeks erinevaid võimalusi pakkuvad lauad. Laudade parimateks kasutamisvõimalusteks paigutamine on hetkel veel arutluses. Sipsiku maja lauad pannakse samuti peagi kokku.

Korvpallikool annab teada: Järjekorras juba teine Keila Korvpallikooli õpilane on saanud võimaluse astuda oma karjääris samm edasi ning liituda välisklubiga. Cristofer Lempu jätkab oma korvpalluriteekonda Itaalias Pesaros, klubis mille põhimeeskonda esindab ka üks juba veidi tuntum Eesti kossumees - Henri Drell. Esimeses klassis kossutrenniga alustanud 15-aastase ja 2m pikkuse Cristoferi treenerid on Keila Korvpallikoolis olnud Tarmo Hein, Martin Korjus, Markko Arro ja Peep Pahv. Eestis jäi tema parimaks saavutuseks U14 vanuseklassi Eesti Karikavõistluste hõbemedal. Soovime Cristoferile tuult tiibadesse ja hoiame pöialt, et Itaaliasse siirdumine oleks alles esimene samm pikal ja edukal teekonnal.

 

Laupäev, 9.oktoober:

Keila Motohallis aadressil Tööstuse 13 toimub mototriali võistlus. Rajad on tehtud nii Motohalli sisse, kui ka Motohalli ümbrusesse. Pealtvaatajatele tasuta !

Harju Maakonnaraamatukogus on Kadri Alleri koostatud raamatu „Krokuall ja muttertansi. Tondijutte Keila kihelkonnast" esitlus.

Väärikate Ülikool korraldas kultuurikeskuses valimisdebati. Osalesid kõikide nimekirjade esindajad - 5 erakonda ja 1 valimisliit. VAATA PILTE

Jõulumäel, Eesti karikavõistlustel murdmaajooksus saavutas Karmel Jano Vabariigi parimatega peetud finišiheitluses kolmanda koha, millega kaasnes samaaegselt kutse koondise koosseisus esindada 30. oktoobril Eestit Balti meistrivõistlustel Leedus, Palangas.

Tervisekeskuse suures saalis U13 MV korvpallis.

Keila discgolfipark on laupäeval täielikult suletud 9.30 - 13.30 (Keila karikavõistluste esimene ring suverada+talverada). Teine ring algab 14.30 pro rajal ning suletud on suverada (Jaffa). Talverajal saab pärast lõunat mängida. Samal ajal toimub terviseradadel ka Silen Suusaseud Rullsuusasari 2021 I etapp.

Täna oli Keila Terviseradadel tasemel rullsuusa vōistlus 30km. Meestest vōitis Tartu Maratoni vōitja Kevin Pōlluste ja naistest Tatjana Mannima